:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  12°C pochmurno z przejaśnieniami

XXXVIII sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]

Radni Rady Gminy Zambrów obradowali wczoraj po raz 38 w tej kadencji. Obrady zdominowały sprawy remontów dróg, budowy chlewni we Wdziękoniu Pierwszym oraz targowiska w Wądołkach-Bućkach.

XXXVIII sesja Rady Gminy Zambrów odbyła się wczoraj, 26 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

 

Po zmianach w treści jednej z uchwał i dopisaniu do obrad dodatkowego punktu, radni zatwierdzili porządek sesji i przyjęli protokół z poprzedniej narady. Następnie wysłuchali informacji wójta o jego działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych, w którym poruszane były tematy remontów dróg gminnych, m.in. w Nowym Borku, odcinka na trasie Długobórz – Łętownica, oświetlenia w Czartosach czy placu zabaw w Grabówce. Głos również zabrał obecny na sesji Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak. Przedstawił on zebranym kwestię remontu drogi Sędziwuje-Stare Krajewo, w którym Gmina zobowiązała się partycypować w kosztach.

 

Dość burzliwie przebiegały rozmowy z mieszkańcami Wdziękonia Pierwszego, gdzie ma powstać chlewnia na ponad 2 tys. sztuk świń. Przedstawiciele tej wsi wyrazili zaniepokojenie o skutki, jakie przyniesie ta inwestycja. Obawiają się oni znacznego spadku cen działek i pogorszenia jakości życia. Na dodatek chlewnia miałaby stanąć niecały kilometr od rezerwatu „Grabówka”.

 

Podczas obrad nie mogło zabraknąć gorącego wciąż tematu targowiska w Wądołkach-Bućkach. Na sesję zaproszony został Powiatowy Lekarz Weterynarii Zygmunt Dąbrowski, który starał się odpowiadać zebranym na pytania dotyczące wymogów weterynaryjnych, jakie musi spełniać targowisko. Podczas dyskusji obecni byli również mieszkańcy miejscowości Wądołki-Bućki, którzy jasno przedstawiali swój sprzeciw co do tej inwestycji. W rezultacie tych rozmów projekt ustawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wądołki-Bućki, Wądołki Borowe i Stare Wądołki dotyczących lokalizacji targowiska, został odrzucony.

 

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2018-2021, zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2018, przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów dla części obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu  powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zambrów, zmiany powierzchni użytku ekologicznego. Ostatnia uchwała dotyczyła założenia Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, którego dwa oddziały mają znajdować się w salkach parafialnych przy kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie.

 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność wójta radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2017 r., z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ubiegły rok oraz oceną zasobów pomocy społecznej w 2017 r.

 

Ostatnimi punktami dzisiejszej sesji były odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz uwagi i wolne wnioski.

 


XXXVIII sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się