Lekcje profilaktyki z sędzią Anną Marią Wesołowską [foto]


Portal zambrow.org
22/05/2018

edukacja #Miejski Ośrodek Kultury miasto Zambrów gmina ZambrówAnna Maria Wesołowska to bez wątpienia najpopularniejsza sędzia w Polsce. Któż bowiem nie oglądał przynajmniej jednego odcinka popularnego przed laty serialu „Sędzia Anna Maria Wesołowska"? Dziś tytułowa bohaterka paradokumentu gościła w Zambrowie. Celem wizyty była dyskusja na temat przemocy oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W prelekcjach uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych, MG1 oraz rodzice, nauczyciele i pracownicy służb pomocowych.

Dziś w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury w Zambrowie odbył się cykl spotkań edukacyjno- profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską, która przyjechała na zaproszenie Dyrekcji Miejskiego Gimnazjum Nr 1 oraz Burmistrza Miasta Zambrów. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich MG1, w drugim uczniowie klas VII ze wszystkich zambrowskich szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, a w trzecim - rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy służb pomocowych. Wszystkie konferencje dotyczyły tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

- „Mam pewien przegląd sytuacji, bo przez moje ręce bezpośrednio przeszło 860 tysięcy polskiej młodzieży. Widzę, gdzie jest bardzo źle. Jest tak w bardzo dużych miastach i najbogatszych dzielnicach. Tam zaopiekowania emocjonalnego nie ma. Tam się marzy o szkole, która zaczyna się o 7:00 i kończy o 19:00. Nie ma wówczas czasu na wartości rodzinne.” - twierdzi sędzia Anna Maria Wesołowska.

Podczas dwóch pierwszych spotkań w naszym mieście Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających się młodzieży granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi z długoletniej pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in.: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja czy zbyt wczesna inicjacja seksualna.

Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła też problemowi cyberprzemocy, która niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Napotykają na nie dzieci i często nie są tego zupełnie świadome. Nawiązywane przez nie znajomości mogą skończyć się tragicznie i wielokrotnie tak się dzieje. Sędzia zachęcała dzieci do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.

Na ostatnim, popołudniowym spotkaniu z nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami różnych instytucji pomocowych sędzia Anna Maria Wesołowska omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem. Uświadamiała zebranych, że coraz więcej młodych ludzi staje przed sądem, coraz młodsi dokonują kradzieży, rozboju, sięgają po alkohol, narkotyki, rozpoczynają współżycie seksualne. Sędzia poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci i młodzież w Internecie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Sędzia Wesołowska, omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw. Szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem.

Podczas wizyty w Zambrowie Anna Maria Wesołowska zachęcała także młodzież i nauczycieli do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącika prawnego”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin.

Pomysłodawczynią i organizatorką dzisiejszych spotkań z sędzią Anną Marią Wesołowską była pedagog Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie - Marta Kotowska, która za pośrednictwem naszego portalu pragnie podziękować Burmistrzowi Miasta Zambrów oraz dyrekcji MOPS w Zambrowie za finansowe wsparcie, dyrekcji MOK w Zambrowie za bezpłatne udostępnienie sali oraz dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum Nr 1 Ryszardowi Ogrodnikowi za zaufanie, które umożliwiło organizację działań profilaktycznych w MG1.

 
Lekcje profilaktyki z sędzią Anną Marią Wesołowską [foto] - komentarze opinie (1)

gość
23/05/2018

Na tych zdjęciach to nikt do nikogo nie jest podobny, a ujęcia Pani sędzi są po prostu najgorsze z możliwych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


TOP 5

wróć

pełna wersja portalu