:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  25°C pochmurno z przejaśnieniami

Skala żydowskiego udziału w mordowaniu własnych rodaków i kolaboracji z Niemcami – poraża. Same FAKTY.


Dodano: 2018-02-20 17:20:35

odpowiedz cytuj
Lilith dodano: 2018-02-20 17:20:35
Każdy powinien zapoznać się z bardzo dobrymi wykładami dr. Kurek:

https://www.youtube.com/watch?v=RTYYD5FobV4

Skala żydowskich kłamst, manipulacji, podłości wręcz poraża...

odpowiedz cytuj
Lilith dodano: 2018-02-21 14:29:17
A co PO_wiecie o Panu Chaimie Rumkowskim?

A takich Chaimów były tysiące…

Nie można też milczeć o żydowskich zbrodniach na Polakach…
128 Polaków zamordowanych w Nalibokach przez żydowską bandę 8 maja 1943 r.
http://niszczsyjonizm.blogspot.se/2012/03/nowicki-wacaw-zywe-echa.html

Pacyfikacja Naliboków 8 maja 1943 r.

Jak doszlo do ludobojczej pacyfikacji? Kto bral w tym udzial? Niemcy nakazywali tworzenie w miasteczkach i wsiach, nekanych przez grupy sowiecko-zydowskie, tzw. samoochowy (samoobrony). To ona miala odpowiadac za bezpieczenstwo mieszkancow i bezproblemowe oddawanie kontyngentow zywnosci. W Nalibokach samoobrona powstala w polowie 1942 r. i byla faktycznie przykrywka dla miejscowej placowki Armii Krajowej. Dla Sowietow "samoochowa" byla sola w oku, traktowano ja jak jednostke kolaboracyjna i starano sie ja podporzadkowac swoim interesom. W koncu doszlo do bezposredniego spotkania dowodcow polskiej samoobrony z przedstawicielami sowieckich partyzantow. W kwietniu 1943 r. Sowieci postawili ostre warunki: wyrazenie zgody na "rozbicie" samoobrony (ktora miala na stanie zaledwie 2 rkm i 26 starych kb), wcielenie jej do szeregow partyzantki sowieckiej i zlozenie przysiegi na wiernosc Stalinowi. Polacy, ze zrozumialych wzgledow, przyjeli jednak tylko pierwszy warunek, uzgadniajac date przeprowadzenia pozorowanej akcji na 3 maja 1943 roku. Tego terminu Sowieci jednak nie dotrzymali. Ale rankiem 8 maja Naliboki zostaly otoczone przez kolumny sowieckich i zydowskich "partyzantow" z Puszczy Nalibockiej.
odpowiedz cytuj
Lilith dodano: 2018-02-21 14:30:47
Przybliżmy "postać" żydowskiego zbrodniarza,
kata i oprawcy Polaków, ludobójcy
za którym rozesłano listy gończe, lecz... Izrael odmówił ekstradycji

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach przejęła śledztwo do dalszego prowadzenia w dniu 27 lipca 2001 r., przesłuchując kolejnych świadków i docierając – dzięki współpracy z historykami z Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach do wielu nieznanych wcześniej dokumentów na temat funkcjonowania obozu.

W oparciu o zgromadzone dowody rozszerzono zarzuty wobec Salomona Morela i zmieniono kwalifikację prawną jego czynów, uznając je za zbrodnie przeciwko ludzkości stanowiące zbrodnie komunistyczne. Stanowisko to podzielił w pełni Sąd Rejonowy w Katowicach wydając w dniu 19 grudnia 2003 r. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Salomona Morela w oparciu o zmodyfikowane zarzuty.

Główny zarzut wobec Salomona Morela dotyczy tego, że jako naczelnik obozu w Świętochłowicach Zgodzie stworzył więźniom umieszczonym w tym obozie ze względów narodowościowych i politycznych warunki życia grożące biologicznym wyniszczeniem, a w szczególności:

[b]głodził więźniów wprowadzając rażąco niskie racje żywnościowe;
pozbawił więźniów elementarnej opieki medycznej i warunków higieniczno - sanitarnych, dopuszczając do powstania i rozprzestrzeniania się wszawicy, czerwonki, tyfusu plamistego i tyfusu brzusznego;
stosował osobiście i tolerował stosowanie przez podległych mu funkcjonariuszy wobec więźniów różnego rodzaju tortur, polegających na:
biciu po całym ciele, w tym także po głowie, rękami, kopaniu i biciu różnego rodzaju przedmiotami: kijami, drewnianymi nogami taboretów, gumowymi pałkami i „żyłami”, rurkami powleczonymi gumą, metalowymi drążkami i drewnianymi taboretami, co w wielu wypadkach powodowało powstawanie rozległych obrażeń i wielokrotnie w konsekwencji śmierć;
umieszczaniu na wiele godzin w tak zwanym karcerze, gdzie więźniowie musieli stać w wodzie sięgającej do piersi, co w niektórych przypadkach prowadziło do śmierci więźnia przez utopienie;
zmuszaniu więźniów do leżenia warstwami na sobie i tworzenia tak zwanej piramidy składającej się z kilkunastu mężczyzn, co u więźniów znajdujących się w dolnych warstwach powodowało powstawanie rozległych obrażeń wewnętrznych i w konsekwencji śmierć;
zmuszaniu więźniów do leżenia na ziemi, a następnie chodzeniu po nich, co powodowało powstawanie rozległych obrażeń i w niektórych przypadkach w konsekwencji śmierć;
Natomiast drugi zarzut dotyczy różnych form fizycznego i psychicznego znęcania się nad więźniami, m.in.:

bicia,
zmuszania do zlizywania z podłogi miału węglowego,
zmuszania do wzajemnego bicia się współwięźniów – m.in. dwa ujawnione przypadki zmuszania do wzajemnego bicia się ojca z synem;
zmuszania do wielogodzinnego stania na placu obozowym bez jedzenia i picia, niejednokrotnie w trudnych warunkach pogodowych
zmuszania do śpiewania nazistowskich pieśni i dodatkowym biciu za nieznajomość tekstu;[/b]

Zarzuty wobec Morela oparto przede wszystkim na zeznaniach ponad 100 świadków, spośród których pięćdziesięciu ośmiu było więźniami obozu w Świętochłowicach Zgodzie.
..................
Szerzej na temat funkcjonowania obozu w Świętochłowicach:

Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, wybr, wstęp i oprac. Adam Dziurok, Warszawa 2002, ss. 248, seria: Dokumenty IPN, t. 7.

Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthűtte - Zgoda, red. Adam Dziurok, Katowice-Świętochłowice 2002, ss. 160, seria: Konferencje IPN, t. 5 (tam lista ofiar) – także na stronie internetowej ipn.gov.pl.

[1] Według zeznań jego sąsiadów z czasów przedwojennych na Salomona wołano Szlama, Zeznania w aktach śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach - dalej IPN Ka, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie pracy w Świętochłowicach-Zgodzie, sygn. S 61/01/ZK, k. 2316, 2325.
[2] Akta osobowe Salomona Morela, życiorys z 21 IV 1947 r. (kserokopia w IPN Ka, Akta śledztwa..., k. 2156-2157).

[3] Jego były dowódca, Mieczysław Moczar wystawił mu zaświadczenie, że „służył w oddziałach partyzanckich na terenach A.L. Lubelszczyzny i brał czynny udział w walce z niemcami”, tamże, k. 2172-2173.

[4] Tkaczyk ukrywał ich w oborze i stodole, a jego matka ich karmiła. Tkaczyk zeznał, że w jego domu mieszkał posterunkowy, który zamordował rodzinę Morelów. Za ukrywanie Salomona i Icka Tkaczyk otrzymał medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, IPN Ka, Akta śledztwa..., Zeznanie Józefa Tkaczyka, k. 2325-2327.

[5] Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), MBP, Departament Więziennictwa (dalej DW), sygn. 7/24.

[6] List Salomona Morela do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z 7 XI 1992, IPN Ka, Akta śledztwa..., k. 78-81, zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, wybór, wstęp i oprac. A. Dziurok, Warszawa 2002, s. 89-92.

[7] F. Piper, Podobóz „Eintrachthütte“, „Zeszyty Oświęcimskie”, nr 17 (1975), s. 91-153.

[8] W tekście wykorzystano fragmenty artykułu A. Dziuroka, Więźniowie obozu w Świętochłowicach-Zgodzie w 1945 r., [w:] Obozowe dzieje Świętochłowic. Eintrachthütte- Zgoda, red. A. Dziurok, Katowice-Świętochłowice 2002, s. 69-77.

[9] Aleksy Krut ur. 17 VI 1925 r. w rodzinie prawosławnej w Ostrowie pow. Chełm. W 1943 r. wstąpił do „Zbrojnych Placówek” PPR. W 1944 r. wstąpił do PUBP w Chełmie, a w styczniu 1945 r. pojechał do szkoły oficerskiej MBP w Lublinie. Pełnił m.in. obowiązki naczelnika więzienia w Kluczborku (1946), Sosnowcu-Radocha (1947), Koronowie (1947-1949). Zmarł w 1963 r.; Areszt śledczy w Bydgoszczy, Akta personalne Aleksego Kruta.

[10] Świętochłowicki obóz podlegał osobom, którym obca była problematyka narodowościowa Górnego Śląska. Świadczy choćby o tym zdziwienie Morela, gdy dowiedział się, że w obozie przebywa ojciec oficera, który wcześniej walczył w wojsku niemieckim, a pod Lenino zdezerterował i został żołnierzem Wojska Polskiego. Morel załatwił wówczas zwolnienie tej osoby – posiadacza II grupy volkslisty. Przyznał wówczas, że przypadek ten dał mu dużo do myślenia, gdyż nie znał „stosunków ludnościowych na śląsku”. Dowodził również, że z czasem nabierał doświadczenia życiowego, a szczególnie cenne miały być dla niego kontakty z miejscową ludnością oraz działaczami i piłkarzami klubu „Ruch Chorzów”, zob. List Salomona Morela ......z 7 XI 1992 r.

[11] Artykuł 1 tego dekretu przewidywał, że „Obywatel polski, który w okresie okupacji niemieckiej na terytorium t.zw. Generalgouvernement i województwa białostockiego (...). zadeklarował przynależność do narodowości niemieckiej (...), podlega, (...) umieszczeniu na czas nieoznaczony w miejscu odosobnienia (obozie) i poddaniu przymusowej pracy”, Dz.U. nr 11/44, poz. 54.

[12] „Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” 1945, nr 1, poz. 11.

[13] Np. w Syryni doszło do aresztowań na podstawie listy sporządzonej przez wójta sąsiedniej miejscowości. Zatrzymano i skierowano do „Zgody” kilkunastu mieszkańców z volkslistą, ale nie wiadomo według jakiego klucza. Wszyscy mieszkali na stałe w Syryni, pracowali na roli i w kopalniach, nie mieszali się do polityki. Żaden z nich nie był w Wehrmachcie, Historia do wyjaśnienia, „Nowiny”, nr 26/1995, s. 7.

[14] IPN Ka, Akta śledztwa..., Zeznanie Józefa Wiesiołka, k. 57-59; zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 111-112.

[15] AAN, MBP, DW, sygn. 3/200; zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku..,, s. 224-230.

[16] IPN Ka, Akta śledztwa..., Zeznanie Doroty Boreczek, k. 718-724; zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 139.

[17] IPN Ka Akta śledztwa..., k. 1698.

[18] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 37.

[19] AAN, MBP, DW, Wydział Inspekcji, Raporty statystyczne dot. starców i dzieci do 13 lat i 60 lat - 1945, 2/155, cz. I, k. 68, 179; cz. II, k. 4, 102.[21] IPN Ka, Akta śledztwa..., Odpisy zupełne aktów zgonu więźniów Obozu Pracy w Świętochłowicach.

[22] Zob. Raporty statystyczne o zaludnieniu obozu, Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 42, 52.

[23] AAN, MBP, DW, sygn. 4/162, k. 107-108, Odpowiedź Naczelnika Obozu Pracy w Świętochłowicach z 15 IX 1945 r. do Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP; zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku..., s. 55-56.

[24] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 55.

[25] Tamże, s. 147.

[26] Tamże, Relacja Melanii Uherek, s. 176.

[27] Tamże, Zeznanie Józefa Wiesiołka, s. 112.

[28] Tamże, s. 62; Morel podaje, że na terenie obozu istniały jeszcze warsztaty samochodowe, a spora grupa więźniów miała być zatrudniona w administracji i biurach, tamże, s. 89.

[29] Tamże, s. 77.

[30] Tamże, s. 76..

[31] Zob. IPN Ka, Akta śledztwa... .

[32] G. Gruschka, Zgoda-miejsce zgrozy. Obóz koncentracyjny w Świętochłowicach, Gliwice 1998, s. 51.

[33] F. Brachmann, Powrót na Śląsk, „Karta” 1998, nr 26, s. 33.

[34] Ci więźniowie, którzy przeżyli epidemię, zostali przydzieleni do bloków 1 i 2, natomiast kobiety i dziewczęta do bloku 3, G. Gruschka, Zgoda-miejsce zgrozy..., s. 51, 53.

[35] Statystyka sporządzona na podstawie odpisów aktów zgonu, IPN Ka, Akta śledztwa..., Odpisy zupełne aktów zgonu więźniów Obozu Pracy w Świętochłowicach.

[36] Tamże.

[37] AAN, MBP, DW, sygn. 3/2, k. 1; zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku..., s. 48.

[38] Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Ogólny, sygn. 271, k. 58.

[39] H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 72.

[40] Informacje te podaje Jakub Ciećkiewicz reportażu „Niemcy i Polacy” (maszynopis w IPN Ka, Akta śledztwa..., załącznik do akt). Pastor, który udzielił tych informacji nie pracuje już w Świętochłowicach, a obecny pastor nie jest w stanie potwierdzić istnienia takich zapisów.

[41] AAN, MBP, DW, sygn. 2/137, k. 11; zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 78.

[42] IPN Ka, Akta śledztwa..., Odpisy zupełne aktów zgonu więźniów Obozu Pracy w Świętochłowicach.

[43] AAN. MBP, DW, sygn. 4/162, k. 139, zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 49.

[44] AAN, MBP, DW, sygn. 4/162, k. 107-108, Odpowiedź Naczelnika Obozu Pracy w Świętochłowicach z 15 IX 1945 r. do Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP; zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku..., s. 55-56.

[45] AAN, MBP, DW, Wydział Inspekcji, Raporty statystyczne dot: starców i dzieci do 13 lat i 60 lat - 1945, 2/155, cz. I, k. 179.

[46] IPN Ka, Akta śledztwa..., Zeznanie Józefa C., k. 916-918.

[47] IPN Ka, Akta śledztwa... .

[48] Okólnik nr 107 z 27 XI 1945 r., kopia w IPN Ka, Akta śledztwa..., k. 486.

[49] Świadczy o tym choćby przykład jednego z więźniów, oskarżonego o przynależność do SA, który zmarł w świętochłowickim obozie podczas epidemii tyfusu 2 sierpnia 1945 r. Nikt nie poinformował właściwej władzy o zgonie więźnia. Nieświadomy niczego prokurator 4 miesiące po śmierci więźnia przygotował akt oskarżenia i wysłał do obozu. Dopiero w marcu 1946 r. otrzymał odpowiedź, że oskarżony nie może stawić się na rozprawę, gdyż już od sierpnia 1945 r. nie żyje, Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 24.

[50] A. Dziurok, Śląskie rozrachunki. Władze komunistyczne a byli członkowie organizacji nazistowskich na Górnym Śląsku w latach 1945-1956, Warszawa 2000, s. 139.

[51] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 149.

[52] AAN, MBP, DW, sygn. 4/162, k. 107-108, 138; zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 50, 55.

[53] Przedstawione powyżej przypadki i metody znęcania się nad więźniami świętochłowickiego obozu opisano szerzej we wniosku o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Salomona Morela, IPN Ka, Akta śledztwa..., k. 2331-2341.

[54] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 78.

[55] IPN Ka, Akta śledztwa..., k. 735.

[56] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 53-54.

[57] W przypadku Jerzego Johna z Chorzowa, w akcie zgonu jako przyczynę śmierci podano dur brzuszny, zaś w doniesieniu zgonu podpisanym przez Morela odnotowano: „przez zastrzelenie”.

[58] List Salomona Morela do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z 7 XI 1992, IPN Ka, Akta śledztwa..., k. 78-81, zob. także Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku..., s. 89.

[59] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 28.

[60] Rozkaz z 15 IX 1945 r.,kopia w IPN Ka, Akta śledztwa..., k. 484.

[61] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.., s. 78.

[62] Tamże, s. 145.

[63] AAN, MBP, DW, Wydział Inspekcji, Dodatkowe załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego Obozu Pracy w Świętochowicach (w likwidacji), sygn. 2/138, k. 1.

[64] Obóz Pracy w Świętochłowicach w 1945 roku.. ,s. 61-75, 79.

[65] AIPN Wa, Sąd Okręgowy w Cieszynie, sygn. 131, k. 67, 31, 58.

[66] Wielu z nich zmarło w obozie, jak np. Paweł Schmidt – jeden z Ortsgruppenleiterów NSDAP w Bielsku, APKat, PZZ Okręg Śląski, Wykazy zbrodniarzy wojennych, k. 52; na początku lat 80. Jerzy Ziętek w rozmowie z Henrykiem Piecuchem miał powiedzieć: „W Świętochłowicach mało było gestapowców, wielu Ślązaków. W tym cała tragedia. Warunki były straszne. W ciągu kilku miesięcy zmarło lub zostało zamordowanych blisko dwa tysiące osób”, H. Piecuch, Akcje specjalne: od Bieruta do Ochaba, Warszawa 1996, s. 27-28.

odpowiedz cytuj
Kaczyński dodano: 2018-02-21 20:01:31
Zostawcie żydów w spokoju,po co Wam ten temat mietolić,tyle lat po wojnie i nadal szturamy tam gdzie i tak to nic sie nie zmieni
odpowiedz cytuj
Lilith dodano: 2018-02-21 20:15:37
[cytat]Zostawcie żydów w spokoju,po co Wam ten temat mietolić,tyle lat po wojnie i nadal szturamy tam gdzie i tak to nic sie nie zmieni[/cytat]

Ależ oczywiście, że chętnie zostawimy was w spokoju.

A wy nas też ?

Czy dopiero jak dostaniecie 60 MILIARDÓW USD, waszych bezpodstawnych, niekończących się roszczeń?
odpowiedz cytuj
xyz dodano: 2018-02-21 21:32:33
[cytat]Zostawcie żydów w spokoju,po co Wam ten temat mietolić,tyle lat po wojnie i nadal szturamy tam gdzie i tak to nic sie nie zmieni[/cytat]

genek to żydzi a właściwie żydowskie organizacje holokaustu rozpoczęły tę wojenkę i to premier Izraela zachował się skandalicznie w sprawie nowelizacji polskiej ustawy, ale ty nawet chwaliłeś osiągnięcia komunizmu w Polsce czyli faktycznie pochwalasz zbrodnie na narodzie komunistów w tym żydów
odpowiedz cytuj
Niezależny dodano: 2018-02-22 09:00:00
[cite user="Lilith" date="21.02.2018 20:15"]

Ależ oczywiście, że chętnie zostawimy was w spokoju.

A wy nas też ?

Czy dopiero jak dostaniecie 60 MILIARDÓW USD, waszych bezpodstawnych, niekończących się roszczeń?
[/cite]Rościć to sobie mogą,TYLE ŻE SOBIE POGADAJĄ.Tylko po co wsadzamy kij w mrowisko.Od czasów Gomólki był spokój,a teraz wyciągamy jakiegoś królika z rękawa.Nie było pisowskiej ustawy,nie było wrzawy.Jest wrzawa bo powstała durna ustawa.Tak to jest jak kołtuneria partyjna przy żłobie nie ma co robić.
odpowiedz cytuj
podlaskie62 dodano: 2018-02-22 10:10:14
Mają co robić, przyznają sobie gigantyczne premie . Dostają je nawet ci, którzy zostali odwołani. Miało być inaczej a jest bardzo źle. Doją nas jak tylko mogą nawet do tego się przyznają twierdząc, że im to się należy. Przecież polacy nie są głupi i powinni już dawno ich rozliczyć za te kłamstwa i bzdury jakie wygadują media pisowskie i rząd pisowski. Polska już się nie liczy na świecie a to dzięki pisiakom. Co się tyczy żydów, było różnie, ale należy na ten temat rozmawiać a nie pisać bzdurną ustawę, która wg pisiaków w państwie prawie nie będzie obowiązywała. Oznacza to, że w Polsce uchwalone prawo nie obowiązuje. Absurd.
odpowiedz cytuj
Lilith dodano: 2018-02-23 10:41:39
[cytat]...Jest wrzawa bo powstała durna ustawa.Tak to jest jak kołtuneria partyjna przy żłobie nie ma co robić.[/cytat]

Durna bo... napisana w interesie Polaków?
Durna bo...nie PO_wstała w Knesecie?
Czy jakiś innych powód?
odpowiedz cytuj
xyz dodano: 2018-02-23 13:07:41
raczej durna bo tak uznał uznawał dureń geniowaty
odpowiedz cytuj


1 | 2 | 3 | 4 ... 12 Następna strona