:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  25°C pochmurno z przejaśnieniami

Projekt „Judeopolonia”. Może żydom byłoby lepiej w Polsce BEZ Polaków?


Dodano: 2018-03-08 22:58:48

odpowiedz cytuj
Lilith dodano: 2018-03-08 22:58:48
Dążenia żydów do utworzenia AUTONOMICZNEGO (tak!) państwa na terenach zamieszkałych przez Polaków, czyli w… (tak!) w Polsce! świetnie przedstawia Dr Kurek w swoich wykładach ale warto też posłuchać wykładu
Andrzeja Szczeniaka „żydowskie państwo w państwie polskim”

https://www.youtube.com/watch?v=5iJ6N0thCgs

https://www.youtube.com/watch?v=cPQNQW7aOcs

Mnie zainteresowało coś innego. Mianowicie masowa i entuzjastyczna kolaboracja żydów przeciwko państwu polskiemu (tak!) z każdym zaborcą, każdym okupantem, od okresu rozbiorów do najazdu hitlerowskiego na Polskę w 1939, gdzie jeszcze we wrześniu żydzi witali Wehrmacht kwiatami i budowali im łuki triumfalne (tak!) aby w kilka lat potem tak samo witać kacapów!
Wszystko to było robione w nadziej, że okupant (w tym Hitler!) na gruzach pokonanej Polski stworzy żydom autonomiczne (Niepodległe!) państwo wolne od Polaków…W związku z tym, że dane są to FAKTY historyczne i dobrze UDOKUMENTOWANE,
choć wydaje się mało znane.
Zapraszam do skomentowania forumowych filosemitów )


odpowiedz cytuj
Lilith dodano: 2018-03-08 23:03:19
https://wolna-polska.pl/judeopolonia-2

[b]PODSUMOWANIE

Próba „przywalenia Polski kamieniem grobowym” -jak określił to prof. J. R. Nowak – przez stworzenie na ziemiach polskich sztucznego tworu przy pomocy Niemców, zwanego Judeopolonią, zakończyła się fiaskiem. Jednak w walce o niedopuszczenie do realizacji tych planów Polska poniosła duże straty i stała się przedmiotem manipulacji na arenie międzynarodowej. Wrogowie nie potrafili docenić narodowych dążeń Polaków i wydawało się im, że nieograniczone pieniądze i wsparcie potężnego mocarstwa mogą być silniejsze nad wolę narodu do odrodzenia własnej Ojczyzny.

Z obłędnych planów jednaknie zrezygnowano. Nie udało się stworzyć dywersyjnego tworu państwowego przy pomocy Niemców, więc już od roku 1919 zaczęto planować zniewolenie Polski przy pomocy bolszewików, co zaowocowało w 1944 r. stworzeniem tzw. Polski Ludowej, w której mordy elementu niepodległościowego, znieważanie godności narodu i walka z polskimi tradycjami miały doprowadzić do wynarodowienia i stalinizacji „mas polskich”. Okaleczony naród, chociaż poniósł ogromne straty, zdołał jednak zachować w sobie tyle żywotności, aby walczyć o to, „żeby Polska, były Polską”.[/b]


Bibliografia do tematu „Judeopolonia”

Bałaban M., „Historia i literatura żydowska”, Lwów – Kraków – Warszawa 1925
Bałaban M., „Studia historyczne”, Warszawa 1927
Bimbaum N., „Den Ostjuden ihr Recht”, Wien 1915
Dmowski R., „Świat powojenny a Polska”, wyd. III, Warszawa 1932
Dmowski R., „Myśli nowoczesnego Polaka”, Londyn 1953
Eisenbach A., „Ludność żydowska w Królestwie Polskim w końcu XIX w, w: ,Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1959, nr 29
Fajnhauz D., „Żydzi na Litwie i Białorusi w XIX w”, w: „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1959, nr 51;
Fajnhauz D., „Ludność żydowska na Litwie i Białorusi a powstanie 1963”, w: „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1961, nr 38
Ford H., „Międzynarodowy Żyd”, Warszawa 1998
Hartglas A., „Zasady naszego programu politycznego w Polsce”, Warszawa 1918
Hirschhorn S., „Historia Żydów w Polsce od Sejmu Czteroletniego do wojny europejskiej (1788-1914)”, Warszawa 1921
Jeske-Choiński T., „Historia Żydów w Polsce”, Warszawa 1919
Johnson R, „Historia Żydów”, Kraków 1998
Kautski K., „Rasse und Judentum”, Berlin 1914
Kautski K., „Socjal-Demokracja”, w: „Rewolucja proletariacka i jej program” [przekład polski]. Warszawa 1924
Kempner S., „Dzieje gospodarcze porozbiorowej Polski”, Warszawa 1912
Kobyliński S., „Sprawa polska a kwestia żydowska”, Poznań 1924
Koneczny F., „Logos i Ethos”, Poznań 1921
Koneczny F., „Cywilizacja żydowska”, Warszawa 1997
Korsch H., „Żydowskie ugrupowania wywrotowe w Polsce”, Warszawa 1925
Kruszyński J. MT, „Żydzi i kwestia żydowska”, Włocławek 1920
Krysiak F., „Dwa dni grozy we Lwowie”, Kraków 1919
Krajewski J., „Białe karty w sprawach polsko-żydowskich na przełomie XIX i XX wieku do roku 1939”, Warszawa 1989
Kurnatowski J., „W sprawie żydowskiej”. Warszawa 1914
Laudynowa S., „Sprawa światowa. Żydzi, Polska, ludzkość”, t. I-II, Chicago 1919
Marchlewski J., „Antysemityzm a robotnicy” [reprint]. Warszawa 1972
Marks K., „W kwestii żydowskiej”, w: K. Marks, F. Engels, „Dzieła”, t. I, Warszawa 1961
Marylski A., „Dzieje sprawy żydowskiej w Polsce”, Warszawa 1912
Mieszkiewicz B., „Antysemityzm?”, Kraków b.r.
Niemojewski A., „Prawo żydowskie o gojach”. Warszawa 1918
Niemojewski A., „Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu”, Warszawa 1920
Nowaczyński A., „Mocarstwo anonimowe”, Warszawa 1920
Nowak J. R., „Haniebna karta”, w: „Słowo – dziennik katolicki”, 24-25 III 1995
Nowak J. R., „Judeopolonia. Nieucy z ‚Wyborczej"”, w: „Nasza Polska”, 24 III 1999, nr 12
Orlicki J., „Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949”, Szczecin 1983
Pawlikowski M., „Dwa światy”, Londyn 1952
„Pamiętnik z I zjazdu Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego wszystkich ziem polskich”, Warszawa 1919
Phillippson M., Neueste Geschichte desjudischen Volkes”, Band I-III,Leipzig l911
Pobóg-Malinowski W., „Najnowsza historia polityczna Polski”, t. II, Londyn 1983
Pogonowski J. C., „Jews in Poland. A Documentary History”, New York 1993
Polak J., „Zbrodnicze plemię”, Wrocław – Warszawa b.r.
Pranajtis J. B., „Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim”. Warszawa 1937
Reich L., „Żydowska Delegacja Polaków w Paryżu”, Lwów 1922
Rolicki H., „Zmierzch Izraela”, Warszawa 1932
Rostański K., „Polonii w Ameryce z Żydami sprawa w dobie odbudowy Państwa Polskiego”, Warszawa 1925
Segel B., „Die polnische Judenfrage”, Berlin 1916
Szczepański W, „Najstarsze cywilizacje Wschodu klasycznego”, t. I: „Egipt”, t. III: „Egea i Hatti”, Lwów 1922-1923
Tartakower A., „Emigracja żydowska z Polski”, Warszawa 1934
Tartakower A., „Zarys socjologii żydostwa”. Warszawa 1938
Topolski J., „Dzieje Polski”, Warszawa 1977
Trzeciak S., „Mesjanizm a kwestia żydowska”, Warszawa 1934
Trzeciak S., „Program światowej polityki żydowskiej”, wyd. III rozszerzone, Warszawa 1936
Trzeciak S., „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce”, Warszawa 1939
Tworakowski S., „Polska bez Żydów”, Warszawa 1939
Wasiutyński B., „Ludność żydowska w Polsce w wieku XIX i XX (Studium statystyczne)”, Warszawa 1930
Witos W, „Moje wspomnienia”, IWW 1978
Wróbel P, „Między nadzieją a zwątpieniem”, w: „Więź”, VII-VIII 1986
Zadrecki T., „Talmud w ogniu wieków”. Warszawa 1936
Znaniecki F., „Upadek cywilizacji zachodniej”, Warszawa 1921
Żabotyński W., „Polaki i Jewreje”, Odessa 1921
Żabotyński W., „Państwo Żydowskie”, Warszawa – Lwów, b.r.
„Żydzi a powstanie styczniowe”. Materiały i dokumenty opracowane do druku przez A. Eisenbacha, D. Fajnhauza i A. Weissa, Warszawa 1963

WK: do pozycji wymienionych przez dr Szcześniaka dodać można:
Odpowiedź Jędrzeja Giertycha „Dziennikowi Polskiemu”, „Myśl Polska”, Londyn 1975
Maciej Giertych, „Nie przemogą ! Antykościół, antypolonizm, masoneria” – Wrocław – NORTOM 1997
Maciej Giertych, „Nisko nad Sanem – planowane przez Niemców państwo żydowskie na terenach Polski”, „Opoka w Kraju” nr 36(57) z grudnia 2000
patrz też Judeopolonia pod adresem: http://www.iyp.org/polish/history/antypolonizmy/index_jedwabne_8.phpodpowiedz cytuj
Niezależny dodano: 2018-03-09 08:00:17
Jaki masz tytuł naukowy i na czyje zlecenie piszesz te wypowiedzi.
odpowiedz cytuj
Niezależny dodano: 2018-03-09 08:00:26
Jaki masz tytuł naukowy i na czyje zlecenie piszesz te wypowiedzi.
odpowiedz cytuj
waldzam dodano: 2018-03-09 08:30:33
Od tych głupot Szczeniaka aż woda Jabłonce poczerwieniała ze wstydu.
odpowiedz cytuj
xyz dodano: 2018-03-09 08:38:10
to jest historia której nie uczą w szkołach a którą dobrze jest poznać
odpowiedz cytuj
waldzam dodano: 2018-03-09 08:56:11
To nie jest żadna historia tylko teoretyczne fantazje jakiegoś doktorka
odpowiedz cytuj
xyz dodano: 2018-03-09 09:27:36
nie są to fantazje tylko opracowanie oparte o dowody
odpowiedz cytuj
waldzam dodano: 2018-03-09 09:44:35
Rzeczywiście Niemcy mieli problem, co zrobić z wielką ilością Żydow,która na dodatek w miarę podboju nowych terytoriów ciągle rosła,Jednym z rozwiązań było przesiedlenie ich do jednego obszaru,aby mieć łatwą kontrolę nad taką masą ludzi i następnie stopniowa zagłada,a nie tworzenie państwa.Jak wiemy niemiecka technika poszła szybko do przodu i niemiaszki poradzili sobie z Żydami dużo szybciej.
odpowiedz cytuj
Lilith dodano: 2018-03-09 17:07:35
Co..........

Temat niewygodny?

Myślę, że jest nie mniej udokumentowany niż wasz
tzw. holo kał St
a już na pewno 1000 razy lepiej niż wyssane z grossowego palca "Jedwabne"
odpowiedz cytuj


1 | 2 | 3 | 4 ... 5 Następna strona