:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  4°C bezchmurnie

ZUS dofinansuje przedsiębiorstwa

 biznes i praca, dofinansuje przedsiębiorstwa - zdjęcie, fotografia

Już od dzisiaj, 16 lipca można składać wnioski do ZUS o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Kwoty sięgają od 10 tys. zł do 500 tys. zł.  Program adresowany jest do wszystkich firm, a wysokość dotacji zróżnicowana jest ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs, którego celem jest wyłonienie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. ZUS finansuje programy o charakterze doradczym, inwestycyjnym i doradczo-inwestycyjnym.

 

Dofinansowaniu mogą podlegać działania w zakresie:

- bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

- urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

- oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

- ochrony przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

- urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza;

- sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

- sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;

- sprzętu i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

- środków ochrony indywidualnej.

 

Wysokość dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. W zależności od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne wsparcie może sięgać:

- 90 proc. szacowanej wartości projektu - mikroprzedsiębiorstwa, zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób,

- 80 proc. szacowanej wartości projektu - małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób,

- 60 proc. szacowanej wartości projektu - średnie przedsiębiorstwa, opłacające składki na ubezpieczenia społeczne do 249 osób,

-  20 proc. szacowanej wartości projektu - duże zakłady pracy, opłacające składki na ubezpieczenia społeczne za co najmniej 250 ubezpieczonych. 

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w roku budżetowym 2019 wynosi 50 mln zł.

 

Warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest regularne i bieżące regulowanie zobowiązań wobec ZUS oraz podatków. Ponadto przedsiębiorstwa nie mogą znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem, nie ubiegały się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania, nie ubiegały się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostały zobowiązane.

 

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej. Po przesłaniu go przez stronę www.prewencja.zus.pl, wydrukowany, podpisany i z załącznikami w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać do dowolnej placówki ZUS. Liczy się data wpływu wniosku do ZUS.

Wnioski można składać od dziś, 16 lipca do 23 sierpnia br. Regulamin oraz wymagane załączniki udostępnione są na stronie ZUS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.  


ZUS dofinansuje przedsiębiorstwa komentarze opinie

  • gość 2018-07-16 11:20:10

    lepiej jakby zmiejszyli zus

  • gość 2018-07-18 16:18:26

    no to pora na https://dotacjezus.pl/

Dodajesz jako: Zaloguj się