:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  9°C rozproszone chmury

XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów [retransmisja]

  • Fotka nr 0 z 2
  • Fotka nr 1 z 2

Radni miejscy przyjęli cztery projekty uchwał podczas dzisiejszej XXXIX sesji Rady Miasta Zambrów.

XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 24 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, radni wysłuchali informacji burmistrza o jego działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz mówił tu m.in. o otwarciu kopert w przetargu na przebudowę ulicy Kościuszki w Zambrowie, na który wpłynęła tylko jedna oferta, opiewająca na kwotę 790 tys. zł. Ponadto burmistrz poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na budowę ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż rzeki Jabłonki wraz z ciągiem pieszo – rowerowym. Inwestycja ta zostanie zrealizowana za kwotę 2 mln 170 tys. 300 zł.

 

Następnie, po wysłuchaniu złożonych interpelacji oraz odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje, radni pochylili się nad czterema projektami uchwał. Jedna z nich dotyczyła ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustalenie ilości punktów, gdzie można zakupić alkohol, leży w kompetencjach rad gmin. Przy ustalaniu liczby wydawanych zezwoleń rada ma uwzględniać wszystkie punkty sprzedające napoje alkoholowe, także te o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 4,5%.

 

Obecnie w Zambrowie z zezwoleń korzysta 18 punktów gastronomicznych, w tym 18 zezwoleń dotyczy sprzedaży piwa, 7 - wina i 9 - wódki. Jeżeli zaś chodzi o sklepy, to aktualnie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w naszym mieście posiadają 42 punkty, z czego wszystkie one mają zezwolenia na sprzedaż piwa, 32 sklepy – na wina i 34 – na wódkę.

 

Miasto postanowiło więc ustalić ogólny limit tak, żeby nikt nie czuł się poszkodowany. Zachowano jednak podział na punkty, które sprzedają alkohol na miejscu i na sklepy, a także ze względu na moc trunków. I tak lokali, głównie gastronomicznych, w których będzie można kupić piwo, alkohole do 18% oraz trunki z mocą powyżej 18% ma być maksymalnie 25. Więcej jest oczywiście sklepów. W analogicznych kategoriach co przy knajpach o licencję będzie się mogło ubiegać maksymalnie 50 punktów.

Inne podjęte przez Radę Miasta Zambrów uchwały dotyczyły:

  • zmiany siedziby jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,
  • podziału Miasta Zambrów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto członkowie Rady Miasta Zambrów przyjęli sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2017 roku oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zambrowie w 2017 roku.

 

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z dzisiejszej XXXIX sesji Rady Miasta Zambrów.


Miejsce zdarzenia mapa Zambrów


XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się