:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  4°C bezchmurnie

XXX sesja Rady Gminy Rutki [retransmisja]

  • Fotka nr 0 z 5
  • Fotka nr 1 z 5
  • Fotka nr 2 z 5
  • Fotka nr 3 z 5
  • Fotka nr 4 z 5

Dwa projekty uchwał przyjęli dziś radni podczas XXX sesji Rady Gminy Rutki.

XXX sesja Rady Gminy Rutki odbyła się dzisiaj, 23 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach. W obradach wzięło udział trzynastu radnych. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji głos zabrał zastępca wójta Andrzej Krajewski, który przedstawił informacje o działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

W tym punkcie poinformował on o wstępnym rozstrzygnięciu przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Jak mówił, zadanie to może kosztować o ok. 105 tys. zł więcej, niż planowano. Cały czas samorząd prowadzi rozmowy z PGE, odnośnie umowy o dzierżawę słupów. Gmina nie godzi się bowiem na ustaloną przez PGE stawkę, która wynosi 2,50 zł netto od słupa (których na terenie gminy Rutki jest ok. 630). Z tego tytułu budżet gminy byłby bowiem uszczuplany co roku o ok. 20 tys. zł. Jak mówił zastępca wójta, według PGE kwota ta jest nienegocjowalna.

Warto dodać, że podobny problem dotyczy także innych gmin w Polsce. Rok temu interpelację w sprawie narzuconych gminom cen dzierżawy słupów energetycznych skierowali do resortu energii posłowie Tomasz Rzymkowski (Kukiz '15) i Bartosz Jóźwiak (Kukiz '15). Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że od połowy 2017 roku PGE Dystrybucja SA. żąda od gmin opłat za słupy oświetleniowe.

W odpowiedzi ówczesny wiceminister energii Andrzej Piotrowski przyznał, że początki problemów związanych m.in. z dzierżawą słupów oświetleniowych sięgają lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy większość samorządów przekazała własność infrastruktury oświetleniowej przedsiębiorstwom energetycznym. Dziś rodzi to szereg kwestii spornych związanych zarówno z warunkami dzierżawy, jak również ograniczonym prawem wyboru dostawcy energii elektrycznej, wykonawców usług konserwacji, czy też modernizacji. 

Wiceminister wyjaśnił, że obecnie przedsiębiorstwa energetyczne - w ramach porządkowania i podnoszenia efektywności zarządzania posiadanym majątkiem, podjęły próby ujednolicenia warunków udostępniania gminom infrastruktury dystrybucyjnej na cele oświetleniowe, co wiąże się z negatywnie ocenianym przez niektóre samorządy, w tym Gminę Rutki, nałożeniem opłat z tytułu dzierżawy.

Zastępca wójta Andrzej Krajewski mówił także o rozstrzyganym przetargu na budowę otwartych stref aktywności w miejscowościach Mężenin i Dębniki (96 594 zł), a także na remont świetlicy w Zambrzycach-Królach (515 tys. zł). W przypadku tego drugiego zadania wykonawcy przekazany został już plac budowy.

Ponadto samorząd ogłosił już trzeci przetarg na zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy szkole podstawowej i gimnazjum w Rutkach-Kossakach. Do dwóch pierwszych przetargów na wykonanie tego zadania nie zgłosiła się żadna firma. W związku z tym zmieniona została nieco specyfikacja tej inwestycji.

Zastępca wójta mówił też o przetargu na remont drogi Rutki – Ożarki Olszanka. Wpłynęła tylko jedna oferta, opiewająca na kwotę 2,7 mln zł. Samorząd unieważnił go, bowiem kosztorys tej inwestycji opiewa na ok. 1,7 mln zł. Będzie zatem ogłoszony drugi przetarg. Samorząd musi się spieszyć, bowiem zadanie to otrzymało dofinansowanie z programu tzw. „schetynówki”, które obliguje do wykonania tej inwestycji do końca bieżącego roku.

Poruszony został także temat walki z barszczem Sosnowskiego, który w znacznej ilości występuje na terenie gminy Rutki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uruchomił nawet niedawno „Program Usuwania Barszczu Sosnowskiego”, przeznaczając na ten cel 100 tys. zł (z czego dotacja wynosiła do 60% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 2 tys. zł za 1 ha obszaru, z którego zostałaby usunięta niebezpieczna roślina). Okazało się, że samorządy gmin województwa podlaskiego nie były zainteresowane likwidacją Barszczu Sosnowskiego. Do programu nie wpłynął bowiem ani jeden wniosek.

Dlaczego z możliwości wsparcia finansowego nie skorzystała Gmina Rutki? Andrzej Krajewski tłumaczył, że barszcz Sosnowskiego występuje na niewielkim terenie należącym do gminy. Roślina ta rośnie głównie na terenach prywatnych, na które samorząd nie może samowolnie wejść. Jak mówił zastępca wójta, gmina nie może także zmusić właścicieli gruntów do usuwania barszczu, a także nakładać na nich sankcji. Zaznaczył jednak, że te niebezpieczne rośliny, które rosną w pasie dróg gminnych, są koszone.

Następnie radni pochylili się nad dwoma projektami uchwał. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie. Wynikały one gównie z konieczności zwiększenia środków na: zakup kosiarki z wysięgnikiem, modernizację oświetlenia drogowego, przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Królach oraz budowę stref aktywności w Mężeninie i Dębnikach. Druga podjęta dziś uchwała dotyczyła zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXX sesji Rady Gminy Rutki.


XXX sesja Rady Gminy Rutki [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się