:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  22°C bezchmurnie

XXIV sesja Rady Powiatu Zambrowskiego [retransmisja]

Radni powiatowi większością głosów przyjęli siedem projektów uchwał podczas XXIV sesji Rady Powiatu.

XXIV sesja Rady Powiatu odbyła się dziś, 12 lutego w sali konferencyjnej Powiatu Zambrowskiego. Radni obradowali nad podjęciem siedmiu uchwał.

Najwięcej czasu poświęcono tej, dotyczącej zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok. Zmiany były podyktowane m.in. ze względu na konieczność zwiększenia kwoty na przebudowę 5,7 km drogi Srebrna – Paproć Duża. Wstępny kosztorys tej inwestycji opiewał na kwotę nieco ponad 6 mln zł, jednak po przetargu okazało się, że najniższa oferta opiewa na kwotę znacznie wyższą, bo 9 mln 688 tys. zł.

Mimo że inwestycja ta ma być dofinansowana przez Wojewodę Podlaskiego kwotą 3 mln zł, to pozostała kwota inwestycji ma być sfinansowana z budżetów samorządów Powiatu Zambrowskiego i Gminy Szumowo w proporcji 50/50. Zgodnie ze wstępnym kosztorysem oba samorządy miały przeznaczyć na ten cel po 1,5 mln zł, jednak po przetargu kwota ta musi zostać zwiększona aż do 3 mln 388 tys. zł.

Na zwiększenie kosztów, które na tę inwestycję musiałyby ponieść Powiat Zambrowski i Gmina Szumowo, nie zgadzał się radny Krzysztof Rokicki. Jego zdaniem przetarg, w którym najniższa kwota przebudowy drogi wynosi prawie 9,7 mln zł, nie powinien zostać rozstrzygnięty. Radny proponował, aby ogłosić kolejny przetarg, w celu znalezienia tańszego wykonawcy. Argumentował to m.in. tym, że samorząd Gminy Szumowo nie będzie w stanie zwiększyć zabezpieczonej na ten cel kwoty, bowiem musiałby zrezygnować z innych zaplanowanych na ten rok inwestycji gminnych. Za ponownym ogłoszeniem przetargu był także radny Andrzej Mioduszewski.

W odpowiedzi starosta mówił, że jego zdaniem najtańsza oferta jest dobra, biorąc pod uwagę ceny za wylanie 1 km asfaltu przy inwestycjach realizowanych przez inne samorządy. Tłumaczył też, że Powiat podpisał z Gminą Szumowo porozumienie, w którym zawarty jest zapis mówiący o tym, że partner (w tym przypadku Gmina Szumowo) zobowiązuje się do „udzielenia liderowi partnerstwa w 2018 roku dotacji celowej w kwocie 50% poniesionych kosztów przez lidera, stanowiących wkład własny na realizację zadania”. Starosta zaznaczył też, że jest niewiele czasu na decyzje, bowiem wojewoda dał Powiatowi czas tylko do końca marca. Po tym terminie 3-milionowe dofinansowanie przepadnie.

Odpowiadając na to radny Rokicki zaznaczył jednak, że przy podpisywaniu tego porozumienia Powiat przedstawił kosztorys tej inwestycji opiewający na ok. 6 mln zł. Podkreślał przy tym, że Gmina Szumowo jest w stanie wesprzeć tę inwestycję kwotą nie większą niż 1,5-2 mln zł.

Ostatecznie Rada Powiatu zatwierdziła zmiany w budżecie, a tym samym zwiększyła wkład własny do przebudowy drogi Srebrna – Paproć Duża. Czy inwestycja ta dojdzie do skutku, zależeć będzie teraz od tego, czy Gminie Szumowo także uda się wygospodarować na ten cel dodatkowe prawie 2 mln zł.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia radni przyjęli także sześć innych projektów uchwał. Dotyczyły one:
:: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2018-2023,
:: przystąpienia do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (IV)”,
:: przystąpienia do projektu „Aktywność szansą na pracę (IV)”,
:: przystąpienia do projektu „Staż zawodowy jako wzmacnianie pozycji technika handlowca i technika rolnika na rynku pracy”,
:: delegowania radnych Powiatu Zambrowskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
:: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Podczas sesji radni przez aklamację przyjęli też sprawozdania z działalności w 2017 roku: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie, a także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zambrowski.

Poniżej retransmisja z XXIV sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.


Polecamy:
:: Są już propozycje nazw ulic w Długoborzu
:: Radni miejscy obradowali po raz pierwszy w tym roku [retransmisja]
:: Karta Dużej Rodziny w wersji mobilnej
:: XXXVI sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]
:: Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów [retransmisja]
:: Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Szumowo ulegnie poprawie?
:: Normy smogu przekroczone w wielu miastach. W Łomży jeden z najgorszych wyników w Polsce
:: Zamontują „solary” na 133 nieruchomościach w Zambrowie
:: Nowa miejscowość w Gminie Zambrów
:: Podsumowująca sesja Rady Gminy Szumowo [retransmisja]
:: Radni z Kołak zatwierdzili budżet na 2018 rok [retransmisja]
:: Budżet Miasta Zambrów przyjęty z 5 mln deficytem [retransmisja]
:: XXVII sesja Rady Gminy Rutki [retransmisja]
:: Ostatnie w tym roku obrady Rady Gminy Zambrów [retransmisja]


XXIV sesja Rady Powiatu Zambrowskiego [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org