:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  8°C pochmurno z przejaśnieniami

XLII sesja Rady Miasta Zambrów [retransmisja]

Radni miejscy przyjęli siedem projektów uchwał podczas pierwszej po wakacjach sesji Rady Miasta Zambrów.

XLII sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 11 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. Po wysłuchaniu informacji burmistrza o jego działalności w okresie międzysesyjnym, złożonych interpelacji oraz odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje, radni pochylili się nad siedmioma projektami uchwał.

 

Jedna z nich dotyczyła zniesienia jednostek pomocniczych Miasta Zambrów i zmiany Statutu Miasta Zambrów. Wcześniej kwestia ta była przedmiotem konsultacji społecznych, prowadzonych drogą internetową. Za zniesieniem jednostek pomocniczych (9 osiedli i 2 sołectwa) opowiedziały się 43 osoby, zaś za ich pozostawieniem – 17 osób.

 

Warto dodać, że jednostki pomocnicze Miasta Zambrów zostały utworzone w 2003 roku. W zapisach wyznaczono ich zasięg terytorialny. Okazuje się jednak, że przez 15 lat ich funkcjonowania ani razu nie udało się nie tylko opracować statutów tych jednostek, ale nawet utworzyć ich zarządów. Dlatego władze miasta postanowiły zlikwidować te sztuczne twory. Uchwała dotycząca likwidacji jednostek pomocniczych Zambrowa została podjęta jednogłośnie.

 

Inne podjęte przez Radę Miasta Zambrów uchwały dotyczyły:

  • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów,
  • o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Zambrów oraz warunków i zasad korzystania z nich,
  • o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
  • o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 

Pod koniec obrad Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Korzeniowski odczytał kilka pism, które wpłynęły do niego w ostatnim czasie. Wśród nich znów pojawiły się anonimy. W jednym z nich autor atakuje Przewodniczącego Rady Miasta sugerując m.in., że nie powinien on łączyć tej funkcji z funkcją prezesa Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także że niesłusznie zagląda w życie prywatne niektórych radnych.

 

- „Na Przewodniczącego Rady Miasta wybrali mnie radni tej kadencji, natomiast na stanowisko prezesa Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołała mnie Rada Nadzorcza. Przewodniczący Rady Miasta ma taki sam status, jak każdy inny radny i funkcja radnego nie wyklucza z aktywności zawodowej.” - wyjaśniał Zbigniew Korzeniowski.

 

Na sesję powrócił temat anonimowego pisma, które wpłynęło do Urzędu Miasta 21 maja br. Autor wskazywał w nim, m.in. że radny Jacek Raciborski nie mieszka na stałe w granicach administracyjnych Zambrowa, co wiąże się z nieważnością jego mandatu. Kopię tego pisma, od posła Krzysztofa Jurgiela, otrzymał także Wojewoda Podlaski, który zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji o działaniach podjętych przez Radę Miasta Zambrów w tej sprawie.

 

Uznając, że Rada Miasta nie ma żadnych narzędzi do tego, aby przeprowadzać w tej sprawie jakiekolwiek postępowanie wyjaśniające, Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do burmistrza z prośbą o pomoc w ustaleniu faktycznego miejsca zamieszkania radnego Raciborskiego. W wyniku postępowania wyjaśniającego radny złożył pisemne oświadczenie.

 

- „Wyjaśniam, iż na stałe zamieszkuję w Zambrowie w sensie fizycznym, tu stale realizuję swoje funkcje życiowe, mieszkam, spożywam posiłki, przechowuję niezbędne rzeczy do codziennego funkcjonowania, przyjmuję wizyty, tu się leczę, prowadzę pasiekę zarejestrowaną u lekarza weterynarii w mieście Zambrowie, które jest moim hobby, nocuję, sprawuję w sposób aktywny mandat radnego. Tu też wypoczywam i wykonuję wiele czynności związanych z codziennym życiem. Wyjaśniam, iż mam zamiar stałego pobytu w mieście Zambrowie, tutaj na stałe pracuję, jestem w trakcie budowy domu, gdzie zamierzam w przyszłości zamieszkać. Tu też od 12 lat sprawuję opiekę nad osobami starszymi i chorymi z najbliższej dla mnie rodziny.” - czytamy w oświadczeniu radnego Jacka Raciborskiego.

 

Pogróżki wobec radnego

Podczas dzisiejszych obrad głos zabrał radny Ryszard Kaźmierczak, który poinformował o pogróżkach, które otrzymuje w ostatnim czasie od anonimowej osoby. Przeczytał m.in. list, podpisany jako „Moja Polska, moja ojczyzna”.

 

- „Jeśli wystartujesz w wyborach to wiedz, że o twojej przeszłości dowiedzą się wszyscy ludzie w Zambrowie. Ulotki, plakaty już gotowe. Masz czas się zastanowić. Wracaj do swojej nory i nie wypełzaj z niej.” - brzmi treść listu, który radny Kaźmierczak znalazł w swojej skrzynce w ostatnim czasie.

 

Radny mówił też o pełnych wulgaryzmów SMS-ach, które otrzymał kilka miesięcy wcześniej. Były one próbą zastraszenia radnego.

 

- „Jak mam o tych ludziach myśleć? Kupa bałwanów bez skrupułów. Bezczelne chamy. Judasz bez sumienia, egocentryk. Niech idzie, pisze i mówi. Ja się niczego nie boję.” - mówił radny Ryszard Kaźmierczak.

 

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XLII sesji Rady Miasta Zambrów.


XLII sesja Rady Miasta Zambrów [retransmisja] komentarze opinie

  • gość 2018-09-12 08:57:02

    Plan miejscowy dla Pana Wiesia???

Dodajesz jako: Zaloguj się