:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  17°C pochmurno z przejaśnieniami

XIX sesja Rady Miasta [retransmisja]

Radni miejscy głosowali nad pięcioma projektami uchwał podczas XIX sesji Rady Miasta. Sporo czasu poświęcono na omówienie sytuacji wokół ostatnich zawirowań organizacyjnych w Olimpii Zambrów.

20 radnych wzięło dzisiaj udział w XIX sesji Rady Miasta Zambrów, która miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

W czasie sesji, po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji oraz po informacjach burmistrza z zakresu zarządzania miastem, radni zapoznali się z interpelacjami, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Miasta. Pierwszą złożył radny Ryszard Kaźmierczak i dotyczyła zakłóceń ciszy nocnej oraz zalewania działek na ul. Poświątne (więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Radny Kaźmierczak: zdesperowani mieszkańcy liczą na pomoc!). W kolejnej interpelacji radna Barbara Laszuk pyta burmistrza, jaki jest powód, że spółka Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi przeprowadza konserwację urządzeń ciepłowniczych w terminie, który nie odpowiada mieszkańcom.

Trzecia interpelacja, autorstwa radnych z klubu PiS, dotyczy zlikwidowanej targowicy rolnej przy ul. Targowej. Radni pytają w piśmie, w którym roku i za jaką kwotę sprzedano działkę znajdującą się pod byłą targowicą. Pytają także, jaką kwotę Miasto płaciło co roku za dzierżawę sprzedanej działki od 2010 roku i komu. Radni chcą także wiedzieć, jakie inwestycje były prowadzone na sprzedanej tam działce, a także z kim i kiedy były prowadzone negocjacje w celu utrzymania targowicy przy ul. Targowej. Pytają również, ile pieniędzy co roku Miasto uzyskało z poboru opłat targowych i jaka część z nich została przeznaczona na Olimpię.

W trakcie sesji dwie interpelacje złożył ponadto radny Michał Klimowicz. Pierwsza dotyczyła zwiększenia ilości koszy na śmieci na terenie miasta oraz postawienia szaletów miejskich. W drugim dokumencie radny Klimowicz zgłasza problem braku podstawowej opieki stomatologicznej w placówkach oświatowych Miasta Zambrów.

Następnie radni przeszli do głosowania nad pięcioma projektami uchwał. Wszystkie zostały podjęte większością głosów. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2016 rok. Chodziło o zwiększenia planów wydatków i dochodów budżetu o kwotę 2 mln 518 tys. zł.

Po zmianach dochody i wydatki miasta zwiększą się o kwotę 571 tys. 017 zł. Budżet nadal posiada deficyt w wysokości 2 mln zł, który ma być pokryty kredytem długoterminowym.

W kolejnym głosowaniu radni przeszli do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki i Świętokrzyska. Podjęcie tej uchwały ma pozwolić na rozbudowę budynku handlowo-usługowego, znajdującego się w dole ul. Kościuszki (naprzeciwko pomnika żubra). Odbyło się także głosowanie nad podobną uchwałą, ale dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Białostockiej, obok kościoła pw. Ducha Świętego, który dopuszcza powstanie obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Ponadto radni udzielili dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym przy ul. Legionowej 4, gdzie wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z naprawą uszkodzonych kominów. Dotacja na ten cel wyniosła 40 tys. zł. Poza tym radni dokonali zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu w kwocie 500 tys. zł. W dokumencie znalazły się zapisy, że 400 tys. zł ma być przeznaczone na remont ul. Konopnickiej w Zambrowie, a pozostałe 100 tys. zł – na zagospodarowanie terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Zambrowie, przy ul. Legionowej.

Ostatnią podjętą uchwałą było udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu w kwocie 500 tys. zł z przeznaczeniem na remont placówek oświatowych. W zamian Miasto ma otrzymać taką samą kwotę na zaplanowane w przyszłym roku zadanie, dotyczące remontu ul. 71. Pułku Piechoty wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, 71. Pułku Piechoty i Grabowskiej.

W sprawach różnych sporo czasu burmistrz poświęcił na omówienie ostatnich zawirowań organizacyjnych w Olimpii Zambrów. Były one związane z przejęciem klubu przez warszawską spółkę, reprezentowaną przez: Natalię Głowacką, Konrada Gołaszewskiego i Michała Dłubaka.

- „Działalność rozpoczęła się od tego, że zwolniono praktycznie wszystkich pracowników fizycznych i administracyjnych. Również zwolniono kierownika zespołu, w końcówce również został zwolniony kierownik drużyny i trener. Praktycznie drużyna została zmieniona powiedzmy w 80%. (…) Po czasie okazało się, że umowy ustne dotyczące wynagrodzeń były bardzo wysokie, które w tej chwili stowarzyszenie Olimpii to koryguje. Odbyłem dwa spotkania z prezesami spółki. Zwracałem uwagę na nieprawidłowości w nierealizowaniu umowy z dnia 14 lipca. W paragrafie piątym jest zapisane, że kapitał zakładowy w wysokości 300 tys. zł zostanie wniesiony do spółki w terminie jednego miesiąca. Tego nie zrobiono. Drugi paragraf mówi o bezpłatnym prowadzeniu grup młodzieżowych. Do nas doszły głosy, że zbierają pieniądze.” - tłumaczył radnym burmistrz Kazimierz Dąbrowski. - „Na 30 sierpnia zostało wyznaczone spotkanie w sprawie podpisania umowy o podwykonawstwie za administrowanie obiektami sportowymi, ale w przeddzień 29 sierpnia o godzinie 18:00 otrzymałem informację, że zarząd i trenerzy wyjechali do Warszawy zamykając wszystkie drzwi i bramy. Od tego momentu ślad zaginął po tych państwu. Zostali zawodnicy i trenerzy bez wynagrodzenia za miesiące lipiec i sierpień, zostali pracownicy administracyjni. Teraz zarząd stowarzyszenia sprząta po tym, co zostało po tych dwóch miesiącach. W tej chwili te rzeczy zostały unormowane.” - dodał.

Poniżej retransmisja wideo z sesji Rady Miasta Zambrów 27.09.2016 r.:Polecamy:
:: 25-lecie Gminy Zambrów [video]
:: Gmina Zambrów ma już 25 lat! [foto]
:: XX Sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]
:: Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma nowego prezesa
:: Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu budżetu miasta
:: Przyznano Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego
:: Radni niezależni zachęcają do współpracy przy tworzeniu budżetu miasta
:: XV Sesja Rady Powiatu [retransmisja]
:: XIX sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]
:: „Szliśmy w dobrym kierunku” - związkowcy przeciwni konsolidacji podlaskich PKS-ów [video]
:: Więcej pieniędzy na rozwój sportu
:: XIX sesja Rady Gminy Szumowo [retransmisja]

XIX sesja Rady Miasta [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się