:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  22°C bezchmurnie

XI sesja Rady Gminy Szumowo [retransmisja]

samorząd, sesja Gminy Szumowo [retransmisja] - zdjęcie, fotografia

Radni Gminy Szumowo podczas kilkugodzinnej sesji przyjęli trzynaście uchwał.

XI Sesja Rady Gminy Szumowo odbyła się wczoraj, 30 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. W obradach uczestniczyło 14 radnych.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z obrad poprzedniej sesji radni rozpatrzyli projekty trzynastu uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zabezpieczenia 500 tys. zł w budżecie gminy na 2016 rok w ramach współpracy z powiatem zambrowskim. Pieniądze te zostaną przekazane powiatowi w zamian za pomoc we współfinansowaniu planowanej przez gminę Szumowo inwestycji - „Przebudowa drogi gminnej Łętownica - Srebrny Borek”.

Radni przyjmując uchwałę zgodzili się żeby część z tej kwoty (200 tys. zł) powiat przeznaczył na przebudowę mostu w Pęchratce Polskiej, natomiast pozostałe 300 tys. zł - na zwiększenie udziałów spółki Powiatowego Szpitala w Zambrowie.

Warto dodać, że radni podczas wczorajszej sesji podjęli jeszcze dwie uchwały dotyczące współpracy gminy Szumowo z powiatem zambrowskim. Pierwsza z nich odnosiła się do odśnieżania dróg powiatowych leżących na terenie gminy Szumowo, które w sezonie 2015/2016 będzie finansowane przez gminę. W zamian za to powiat przeznaczy dla gminy Szumowo 150 tys. zł, które gmina będzie mogła wykorzystać jako wkład we własne inwestycje. Druga z uchwał dotyczyła pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 50 tys. zł, która zostanie przekazana na realizację zadań w zakresie służby zdrowia.

Ponadto radni jednogłośnie przegłosowali resztę projektów uchwał dotyczących:
:: zmian budżetu gminy na 2015 rok,
:: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo,
:: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców,
:: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
:: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
:: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szumowo,
:: uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych w Gminie Szumowo na 2016 rok z uwzględnieniem kierunków działań na lata 2017 -2020,
:: wyboru ławników na kadencję 2016 – 2020,
:: zmian w podziale Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
:: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo.

Podczas sesji radni zostali również zapoznani z informacjami na temat: stanu realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Szumowo, analiz oświadczeń majątkowych oraz podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz przedstawienie stosownej opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z XI sesji Rady Gminy Szumowo.Polecamy:
:: IX sesja Rady Gminy Rutki [retransmisja]
:: Zambrów jedyny w podlaskiem za przyjęciem uchodźców
:: Burzliwa sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne [retransmisja]
:: Zniżki dla seniorów w Zambrowie
:: XI sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]
:: Zambrów przyjazny także seniorom. Będą zniżki i ulgi dla mieszkańców w wieku 60+ [retransmisja]
:: X Sesja Rady Powiatu [retransmisja]
:: Powiększa się lista partnerów programu „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+”
:: Fotowoltaika w 38 gospodarstwach gminy Kołaki Kościelne
:: IX Sesja Rady Powiatu [retransmisja]

XI sesja Rady Gminy Szumowo [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org