:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  3°C rozproszone chmury

Wójt Gminy Rutki z absolutorium [retransmisja]

Jedenastu radnych pochyliło się wczoraj, 25 czerwca nad siedmioma uchwałami podczas XXIX sesji Rady Gminy Rutki. Najważniejszą z nich było udzielenie absolutorium pani wójt.

 

XXIX sesja Rady Gminy Rutki odbyła się wczoraj, 25 czerwca. W obradach udział wzięło 11 radnych.

Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji, zastępca wójta przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Rutki w okresie międzysesyjnym.

Najważniejszą przyjętą wczoraj uchwałą było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2017 rok. Radni jednogłośnie przychylili się projektu tej uchwały.

Ponadto radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał w sprawach:

- sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2017 rok,

- zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021,

- wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki, które zgodnie z w rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. zostało obniżone o ok. 500 zł miesięcznie,

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rutki,

- skargi na Wójta Gminy Rutki.

 

Na zakończenie obrad był czas na zapytania i interpelacje radnych oraz wolne wnioski i informacje.


Wójt Gminy Rutki z absolutorium [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się