:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  18°C słabe opady deszczu

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miasta

Zamieszczamy sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miasta Zambrów z dnia 26 kwietnia 2005 roku, opracowane przez dział Promocji Urzędu Miasta.

W dniu 26 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXI sesja Rady Miasta. Sesja ta została poświęcona podjęciu dwóch uchwał:

- uchwała nr 156/XXXI/05 w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 18 marca 2002 zawartego z Powiatem Zambrowskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania „Rozbudowa podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Zambrów” realizowanego w ramach projektu „Budowa Zambrowskiego Węzła Komunikacyjnego”. Na wniosek Zarządu Powiatu Zambrowskiego, skierowanego do Rady Miasta Zambrów w dniu
31 stycznia 2005 roku, strony rozwiązują porozumienie, a poniesione przez Gminę Miasto Zambrów wydatki na realizację zadania, które obciążają Powiat Zambrowski zostaną zwrócone do budżetu Miasta Zambrów w następujących terminach: kwota 18 tysięcy złotych w terminie do 30 czerwca 2005 roku oraz kwota 17,68 tysięcy złotych w terminie do 31 grudnia 2005 roku.

W roku 2002 samorządy miasta i powiatu zambrowskiego podjęły decyzję o wspólnej przebudowie układu komunikacyjnego w okolicy zakładu produkcyjnego „Mlekpol”
w Zambrowie. Okazało się jednak, że starostwo nie dysponuje środkami finansowymi na uczestnictwo we współfinansowaniu inwestycji. Projekt obejmował kilka ulic (będących formalnie drogami powiatowymi) w rejonie mleczarni. W planach było poszerzenie i wymiana nawierzchni ulicy Polowej, a także modernizacja dwóch mostków na rzece Jabłonka. Władze miasta były gotowe do realizacji inwestycji, gdyż wspomniany układ komunikacyjny jest bardzo ważny dla Zambrowa. Jednak starostwo powiatowe poinformowało, że nie ma obecnie możliwości, aby znaleźć fundusze potrzebne na powyższy cel. W związku z powyższym radni miasta przyjęli uchwałę rozwiązującą porozumienie zawarte pomiędzy dwoma samorządami w 2002 roku.

- uchwały nr 157/XXXI/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych - na mocy niniejszej uchwały ustalono, że najniższe wynagrodzenie w tabeli dla pracowników MOPS w Zambrowie będzie wynosiło 760 złotych. Dotychczas kwota ta wynosiła 660 złotych.

W kolejnej części sesji radni zostali poinformowani o działalności spółek miejskich w 2004 roku. Sprawozdania z swojej działalności przedstawili prezesi: Szpitala Miejskiego
w Zambrowie, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów oraz Zarządu Nieruchomościami. Sprawozdania te są dostępne w Biurze Rady Miasta Zambrów.

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miasta komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org