:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  -6°C pochmurno z przejaśnieniami

Sanatorium bez kolejki?

rekreacja wypoczynek, Sanatorium kolejki - zdjęcie, fotografia

Z wyjazdu do sanatorium z ZUS może skorzystać każda osoba, która przebywa na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym, rencie z tytułu czasowej niezdolności do pracy, a także każda osoba ubezpieczona w ZUS, u której pojawiało się zagrożenie utraty zdolności do pracy. Skierowanie do sanatorium można otrzymać nawet w ciągu dwóch miesięcy, a w pilnych przypadkach nawet w ciągu kilku dni. Można jednocześnie przebywać na zwolnieniu lekarskim i wyjechać na rehabilitację.

 

Osoba skierowana na takie leczenie nie musi ponosić żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem, a nawet dojazdem do uzdrowiska. Leczenie jest finansowane w całości przez ZUS. Mając skierowanie do sanatorium lekarz wystawi nam zwolnienie lekarskie. Miejsce pobytu w sanatorium zawsze wybierane jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania, aby nie utrudniać dojazdu na rehabilitację lub pobyt w sanatorium. Jedynym warunkiem otrzymania skierowania są rokowania możliwości odzyskania sprawności i powrotu pacjenta do pracy.

Aby dostać skierowanie musimy odwiedzić naszego lekarza. Lekarz jedynie wypełnia wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Wniosek musi zawierać nasze podstawowe dane, czyli: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dane dotyczące naszego stanu zdrowia: rozpoznanie lekarskie, a także opinię, czy po odbyciu rehabilitacji istnieje rokowanie odzyskania zdolności do pracy. Lekarz może również przesłać wniosek do ZUS poprzez profil zaufany, czyli PUE. Podczas wystawiania e-ZLA system sam podpowiada lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na leczenie w sanatorium ZUS. Pacjenci mogą również osobiście dostarczać wnioski w dowolnej placówce ZUS. Do wniosku musimy dołączyć kopie dokumentacji medycznej. Po złożeniu dokumentów, Lekarz Orzecznik wyznaczy termin badania i podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do ośrodka leczniczego, położonego najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Są dwie formy leczenia: w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Po zakończonej rehabilitacji pacjent otrzymuje kartę informacyjną, w której zawarte są szczegóły odnośnie przebiegu rehabilitacji oraz opinię odnośnie stanu zdrowia w aspekcie powrotu do pracy.

Prewencja rentowa ma zapobiegać pogarszaniu się zdrowia. Ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć leczenie lub rehabilitację i nie dopuścić do nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu. Może to skutkować utratą zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. W przypadku osób, u których pojawiła się choroba zawodowa lub wypadek przy pracy, czas oczekiwania na rehabilitację skracany jest do minimum. Pacjenci kierowani są na najbliższy turnus.

- „Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dysponuje własnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi. Co roku podpisujemy umowy z najlepszymi placówkami medycznymi. Placówki te wyłaniane są w drodze konkursu. Cały czas kontrolujemy jakość świadczonych usług, tzn. warunki mieszkaniowe, wyżywienie oraz kwalifikacje zatrudnionych tam lekarzy i rehabilitantów, a także sprzęt, na którym leczeni są pacjenci.” - informuje Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego Anna Ilukiewicz.

Zainteresowanie leczeniem w ośrodkach wskazanych przez ZUS jest z każdym rokiem większe. Katalog schorzeń, na które można uzyskać skierowanie na rehabilitację jest bardzo szeroki i ciągle poszerzany. Z leczenia mogą skorzystać osoby z chorobami narządów krążenia, ruchu, układu oddechowego, głosu, a także dla osób ze schorzeniami psychosomatycznymi oraz po leczeniu onkologicznym raka piersi. Ponadto problemy z narządami ruchu i krążeniem możemy podreperować w trybie ambulatoryjnym, czyli w miejscu naszego zamieszkania.

Sanatorium bez kolejki? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org