:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  5°C bezchmurnie

Reforma edukacji: władze Zambrowa proponują dwa warianty. Będą konsultacje społeczne

edukacja, Reforma edukacji władze Zambrowa proponują warianty Będą konsultacje społeczne - zdjęcie, fotografia

W Zambrowie odbędą się konsultacje społeczne dwóch wariantów wprowadzenia reformy edukacji, które przygotował magistrat. Pierwszy zakłada pozostawienie 3 szkół podstawowych, przy czym jedna z nich zmieni siedzibę i przeniesie się do wygaszanego gimnazjum, a w jej budynku powstanie przedszkole, natomiast drugi - zakłada utworzenie sieci 4 szkół podstawowych.

Od wielu miesięcy w Zambrowie trwają prace związane z wprowadzeniem rządowej reformy oświaty. Dziś podczas konferencji prasowej burmistrz Kazimierz Dąbrowski zaprezentował proponowane przez Urząd Miasta zmiany. Włodarz naszego miasta podchodzi jednak do reformy bardzo sceptycznie.

- „Przy wprowadzeniu tej reformy cały czas przewijał się wyłącznie interes polityczny, a nie ideowy. Do tego nie mam żadnych wątpliwości. Reforma oświaty wprowadzi ogromny chaos, którego skutki są trudne do oszacowania i przeliczenia. W polskiej oświacie nie jest potrzebna rewolucja, a wystarczy rozsądna ewolucja.” - mówił dziś burmistrz Dąbrowski. - „Sama reforma nie przyniesie poprawy jakości szkolnictwa, tylko zmieni jego strukturę. Nie zostały przedstawione żadne merytoryczne argumenty, dla których należy likwidować gimnazja. (…) Stracą pracę nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice zapłacą za nowe podręczniki i w roku 2018/2019 spotkają się dwa roczniki do szkół średnich.” - dodaje.

Obecnie na terenie Zambrowa funkcjonują 4 placówki oświatowe prowadzone przez samorząd Miasta Zambrów, które brane są pod uwagę pod kątem reformy. Są to 3 szkoły podstawowe (nr 3, 4 i 5) oraz jedno gimnazjum (MG1).

W szkołach podstawowych istnieje 69 sal dydaktycznych, w których uczy się obecnie 1399 uczniów oraz dodatkowo w Miejskim Gimnazjum Nr 1 istnieją 33 sale dydaktyczne i 482 uczniów. Z tego zestawienia wynika, że w budynkach szkół podstawowych i gimnazjum na jedną zmianę może uczyć się 2550 uczniów, co powoduje, że obecnie w szkołach jest około 26% wolnych pomieszczeń dydaktycznych. Największe obłożenie uczniami jest w Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 5, odpowiednio 91,4% i 95,7%, zaś najmniejsze w SP Nr 3 - 54,9% i MG1 - 58,4%. Sytuacja ulegnie zmianie po wprowadzeniu reformy oświaty, gdy zmniejszy się liczba oddziałów z obecnych 9 (6-letnia szkoła podstawowa + 3-letnie gimnazjum) do 8 (8-letnia szkoła podstawowa). Wówczas obłożenie uczniów w stosunku do istniejącej bazy dydaktycznej, jak podaje Urząd Miasta, obniży się do około 65,6 %.

Zupełnie odmienna sytuacja jest w przedszkolach, które dysponują 20 salami dydaktycznymi dla 500 dzieci. Dodatkowo w budynkach przedszkoli zaadoptowano 7 pomieszczeń dydaktycznych kosztem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń na 145 dzieci. Ze względu na fakt, że do przedszkoli uczęszcza 896 dzieci, około 250 maluchów przebywa w grupach ulokowanych poza budynkami przedszkoli (łącznie 9 grup dzieci).

Z danych tych wynika, że istnieją aktualnie wolne miejsca w szkołach i po reformie oświatowej liczba wolnych miejsc wzrośnie, natomiast istnieje poważny deficyt miejsc w przedszkolach.

Przepisy ustawy wprowadzające ustawę „Prawo oświatowe” nałożyły na gminy obowiązek przygotowania i podjęcia uchwał wdrażających nowy system szkół na terenie gmin dotyczących między innymi: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów oraz sieci prowadzących przez gminę gimnazjów i ich obwodów na dzień od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., a także ustalenia sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i granic ich obwodów do dnia 1 września 2019 r.

Wariant I – 3 podstawówki, wariant II – 4 podstawówki
Analizując uwarunkowania związane z wdrożeniem reformy oświaty na terenie Zambrowa, uwzględniając wymagania prawne oraz racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej, samorząd Miasta Zambrów przygotował propozycję dwóch wariantów sieci 8-letnich szkół podstawowych i granic ich obwodów. Wariant I zakłada utworzenie sieci 3 szkół podstawowych, natomiast wariant II - utworzenie sieci 4 szkół podstawowych

Wariant I zakłada, że:
:: sieć 8-letnich szkół podstawowych tworzyć będą obecne szkoły podstawowe SP3, SP4, SP5
:: nastąpi zmiana siedziby Szkoły Podstawowej Nr 5 z budynku przy ul. Obrońców Zambrowa na budynek przy ul. Wyszyńskiego 6a (obecny budynek Miejskiego Gimnazjum Nr 1)
:: obwód szkolny Szkoły Podstawowej Nr 3 pozostanie bez zmian. Następuje korekta obwodów szkolnych SP4 i SP5 w ten sposób, że granice tych obwodów będą przebiegały ul. Białostocką i Ostrowską
:: w budynku SP5 zostanie utworzone kolejne przedszkole w celu likwidacji deficytu miejsc w przedszkolach.

Jak podaje Urząd Miasta, w wyniku takich rozwiązań dla stanu docelowego 8-letnich szkół podstawowych:
:: nastąpi równomierne obłożenie sal dydaktycznych na poziomie około 97%
:: zmiana obwodów szkolnych obejmie 284 uczniów
:: zlikwidowany zostanie deficyt miejsc w przedszkolach.

Wariant II zakłada, że:
:: sieć 8-letnich szkół podstawowych tworzyć będą obecne szkoły podstawowe Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz szkoła podstawowa powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową
:: nastąpi zmiana (zmniejszenie) obwodów szkolnych Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w celu utworzenia obwodu szkoły podstawowej w budynku obecnego MG1.

Według samorządu w wyniku takich rozwiązań dla stanu docelowego 8-letnich szkół podstawowych:
:: nastąpi równomierne obłożenie sal dydaktycznych na poziomie 65,6%
:: zmiana obwodów szkolnych obejmie 557 uczniów
:: pozostanie nierozwiązany problem deficytu miejsc w przedszkolach. Z wyliczeń urzędników wynika, że w przypadku podjęcia decyzji o budowie nowego przedszkola deficyt będzie się utrzymywał przez okres co najmniej 4 lat.
:: w przypadku kontynuacji nauki w obecnych obwodach przez uczniów aktualnie uczęszczających do szkół podstawowych w budynku gimnazjum uczyć się będą uczniowie klas I i II szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjum.

- „Przedstawione powyżej warianty stanowią jedynie ogólny zarys możliwych kierunków zmian i wymagają szczegółowego opracowania harmonogramu czynności. Kierunek proponowanych zmian, co do zasady rodzi podobne skutki dla nauczycieli zatrudnionych obecnie w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów niezależnie od tego, który wariant będzie realizowany.” - informuje Urząd Miasta.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami
O tym, który wariant zostanie ostatecznie wybrany mają zadecydować mieszkańcy. W tym celu we wszystkich trzech szkołach podstawowych w najbliższych dniach odbędą się konsultacje społeczne, podczas których każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat planowanej reformy oświaty w naszym mieście. Pierwsze spotkanie zaplanowano we wtorek, 17 stycznia w Szkole Podstawowej Nr 3. Dzień później konsultacje odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 5, a 19 stycznia (czwartek) w Szkole Podstawowej Nr 4. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 18:00.

Polecamy:
:: Robotyka i programowanie w zambrowskiej „Trójce”
:: Ogromny awans technikum ZS1 w ogólnopolskim rankingu Perspektyw 2017
:: Pomóżmy czworonogom przetrwać zimę…
:: „Piątka” na pomoc czworonogom
:: XV rejonowe eliminacje Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
:: Uczniowie „Piątki” w Fabryce Misia
:: Jan Paweł II będzie patronem SOSW w Długoborzu
:: Sukces projektu „Czwórki”

Reforma edukacji: władze Zambrowa proponują dwa warianty. Będą konsultacje społeczne komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org