:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  9°C pochmurno z przejaśnieniami

Radni miejscy zaskarżą opinię Podlaskiego Kuratora Oświaty [retransmisja]

13 radnych za, 4 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Takim stosunkiem radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie zaskarżenia opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

XXVI sesja Rady Miasta odbyła się wczoraj, 28 marca w sali konferencyjnej Miasta Zambrów. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, a także wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Miasta Zambrów z działalności w okresie międzysesyjnym radni pochylili się nad dziewięcioma projektami uchwał.

Pierwsza z nich dotyczyła zaskarżenia opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Chodzi o opinię w sprawie przejętej przez Radę Miasta Zambrów uchwały dotyczącej projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przypomnijmy, że według kuratorium zmiana siedziby SP5 od 1 września 2018 roku jest niezgodna z z art. 206 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Pełną opinię Podlaskiego Kuratora Oświaty zamieściliśmy w artykule: Sieć szkół: Zambrów zaskarży opinię kuratorium?

- „W mojej ocenie, ale także naszego radcy prawnego, pani kurator niewłaściwie zinterpretowała, ponieważ po to są przepisy szczególne, żeby miały zastosowanie przed przepisami ogólnymi. Gdyby uznać rację kuratora oświaty, to te przepisy wprowadzające byłyby niepotrzebne. Ponieważ kurator nie skorzystał z możliwości zmiany opinii, a miał taką możliwość, efektem jest przygotowany projekt uchwały zaskarżenia. Jeżeli dwie strony stoją na odmiennych stanowiskach, to ktoś to musi rozstrzygnąć.” - powiedział Bogdan Kamiński, zastępca burmistrza.

Jak podkreśla zastępca burmistrza, opinia kuratora nie przeszkadza wdrażaniu projektowanej struktury, ponieważ projekt uchwały nie przewidywał żadnych zmian w obwodach i strukturach organizacyjnych za wyjątkiem sugerowanej zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 5 na rok szkolny 2017/18. W związku z tym, że uchwała ta nie zostanie podjęta do końca marca, w zbliżającym się roku szkolnym siedziba placówki pozostanie taka sama. Włodarze miasta są przekonani, że uda się zmienić lokalizację zambrowskiej „Piątki” przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/19.

- „Pragnę zwrócić uwagę, że dla nas to będzie tak czy inaczej musztarda po obiedzie. Termin, w którym można było podjąć uchwałę w oparciu o przepisy w systemie oświaty upływa z dniem 31 marca. Po tym terminie te przepisy nie mają zastosowania. Nie wyklucza to możliwości dojścia do tego stanu, który planowaliśmy trochę w dłuższy i inny sposób. Mianowicie w oparciu o przepisy ustawy prawa oświatowego. Wprawdzie jeszcze do 1 września 2017 obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty, niemniej jednak uważam, że rozpoczynanie procedury w oparciu o te przepisy mogą skutkować tym, że nie zdążymy podjąć ostatecznej uchwały. Dlatego będziemy mieli jeszcze co najmniej kilka miesięcy na podjęcie uchwały w oparciu o nowe przepisy, które wchodzą z dniem 1 września 2017 roku.” - dodał Kamiński.

Po krótkiej dyskusji radni przyjęli uchwałę dotyczącą zaskarżenia opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Za skargą było 13 radnych, przeciwko – 4, natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ponadto podczas wczorajszej sesji radni miejscy pochylili się nad ośmioma innymi projektami uchwał w sprawach:
:: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2017 – 2020,
:: zmian w budżecie miasta Zambrów na 2017 r.,
:: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.,
:: określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,
:: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi,
:: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2013 – 2017,
:: przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
:: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.

Radni miejscy zapoznali się również ze sprawozdaniami z realizacji programu poprawy zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej w 2016 r., realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2016 roku.

Miłym akcentem na zakończenie wczorajszych obrad było podziękowanie za wieloletnią współpracę złożone sekretarz Urzędu Miasta Annie Wiśniewskiej, która przechodzi na emeryturę.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXVI Sesji Rady Miasta Zambrów.Polecamy:
:: Tyle miasto przeznaczy na bieżące utrzymanie zieleni przez najbliższe 3 lata
:: XIX Sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne [retransmisja]
:: XXVIII sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]
:: Sieć szkół: Zambrów zaskarży opinię kuratorium?
:: Miasto przyznało dotacje na rozwój sportu. Mniej pieniędzy dla Olimpii
:: Uchwała ws. sieci szkół w Zambrowie do poprawki
:: Rondo imienia Lecha Kaczyńskiego w Zambrowie?
:: Większość radnych Gminy Zambrów za dofinansowaniem zakupu pojazdu dla OSP w Starym Laskowcu [retransmisja]
:: „Piątka” w miejsce gimnazjum oraz droższy odbiór śmieci [retransmisja]


Radni miejscy zaskarżą opinię Podlaskiego Kuratora Oświaty [retransmisja] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się