:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  9°C pochmurno z przejaśnieniami

Niesprawiedliwy podział środków z RPO? Zambrowski szpital znów nic nie dostanie...

samorząd, Niesprawiedliwy podział środków Zambrowski szpital znów dostanie - zdjęcie, fotografia

Starosta i wicestarosta zambrowski zarzucają Zarządowi Województwa Podlaskiego naruszenie ustawowych zasad polityki rozwoju przy podziale środków z RPO i dyskryminację naszego powiatu oraz jego mieszkańców.

Szpital Powiatowy w Zambrowie i władze powiatu zambrowskiego planują budowę bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii przy obecnym budynku szpitala. Już dawno zostały sporządzone projekty i uzyskane pozwolenia. Inwestycja ma być kosztowna. Ani szpitala jako spółki, ani powiatu zambrowskiego jako właściciela, nie stać na wykonanie tej inwestycji w całości z własnego budżetu, dlatego szpital napisał wniosek o dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Wniosek ten trafił na listę rezerwową i czeka na niej od kilku lat.

Była co prawda nadzieja, że Zarząd Województwa Podlaskiego, pod koniec 2013 roku przesunie wniosek zambrowskiego szpitala z listy rezerwowej na tzw. listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (WIPK) do RPO. Marszałek Województwa Podlaskiego w czerwcu 2013 r. na piśmie poinformował Starostę Zambrowskiego o możliwości realizacji projektu znajdującego się na liście rezerwowej, w przypadku powstania oszczędności w RPOWP.

Niestety tak się nie stało. Decyzją władz wojewódzkich, 10 grudnia 2013 r. z listy rezerwowej na listę podstawową WIPK zostały wprowadzone cztery inne projekty. Dofinansowanie dostanie Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy, Samodzielny Publiczny ZOZ w Sejnach i Szpital Ogólny w Grajewie.

Tymczasem projekt Szpitala Powiatowego w Zambrowie pozostał na liście rezerwowej na pozycji pierwszej, czyli na tej samej, na której znajdował się wcześniej, zanim inne projekty z listy rezerwowej zostały przesunięte („przeskoczyły”) na listę podstawową. Warto dodać, że projekt zambrowskiego szpitala posiada najwyższą punktację ekspertów oraz zapewnienia gotowości bezzwłocznego przystąpienia do realizacji projektu ze strony prezesa szpitala.

W związku z tym 30 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu Zambrowskiego wystosował pismo do Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Dworzańskiego wyrażając niezadowolenie i protest przeciwko nieprzesunięciu przez Zarząd Województwa z listy rezerwowej na listę podstawową projektu Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

- „Powyższa uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego, jako instytucji zarządzającej RPOWP na lata 2007-2013, rażąco narusza zasadę równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii beneficjantów w ramach programu oraz zasadę zapewnienia przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie projektów (…).”- czytamy w piśmie podpisanym przez Starostę Zambrowskiego Stanisława Krajewskiego oraz Wicestarostę Stanisława Rykaczewskiego. - ”(...) Decyzja instytucji zarządzającej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniająca WIPK nie ma nic wspólnego z merytoryczną oceną wniosków, lecz świadczy o rażącym naruszeniu ww. zasad ustawowych.” - czytamy w dalszej części pisma zaadresowanego do Marszałka Województwa Podlaskiego.

Władze powiatu w piśmie podkreśliły ponadto fakt, że szpital w Zambrowie od 2002 r. jest spółką kapitałową. Czyli już od dawna działa zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z kwietnia 2011 r., która zakłada sukcesywne przekształcanie samodzielnych ZOZ-ów w spółki kapitałowe.

Niestety zambrowski szpital nie spełnia szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać po 31 grudnia 2016 r. pomieszczenia pod działalność leczniczą, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Zambrowie jest więc niezbędna do zapewnienia właściwej ochrony zdrowia i dalszego funkcjonowania szpitala, po 1 stycznia 2017 r.

Pismo starostów zambrowskich adresowane do Marszałka Województwa Podlaskiego, wysłane zostało również do wiadomości Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Zdrowia, Wojewody Podlaskiego, Sejmiku Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa. Skan pisma otrzymała również nasza Redakcja.

Warto dodać, że w roku 2013 r. samorząd Powiatu Zambrowskiego przekazał z własnego budżetu na rzecz szpitala powiatowego kwotę 500 tys. zł. W czerwcu 2013 r. Rada Powiatu Zambrowskiego podjęła uchwałę w sprawie współfinansowania projektu „Zmodernizowany Szpital Powiatowy w Zambrowie ośrodkiem prewencji leczenia nowotworów w Powiecie Zambrowskim”. Na współfinansowanie tego projektu Rada Powiatu Zambrowskiego zadeklarowała środki własne w kwotach: w roku 2014 – 1,2 mln zł i w 2015 – 1,5 mln zł.

- „Środki te będą zabezpieczone w budżetach powiatu, w tym w budżecie na rok 2014, w przypadku przystąpienia do realizacji projektu, który znajduje się w fazie oceny.” - zapewniał nas wczoraj Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski.

Starosta dodał, że Powiat Zambrowski zabezpieczy również środki finansowe na współfinansowanie realizacji projektu „Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie”, jeżeli projekt ten otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z wnioskiem Spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o.

Polecamy:
:: Zambrowski szpital ma kontrakt z NFZ na 2014 rok
:: Skutecznie zbadają wydolność serca
:: Nowy inkubator w zambrowskim szpitalu
:: Kontrowersje wokół nowej koncepcji rozbudowy szpitala
:: Do zambrowskiego szpitala trafił nowoczesny laparoskop
:: Kolejny nowoczesny sprzęt trafił do zambrowskiego szpitala
:: Pracownia tomografii komputerowej w Zambrowie ma kontrakt z NFZ
:: Wirus świńskiej grypy (A/H1N1) w Zambrowie
:: Zambrowski szpital zakupił nowoczesną karetkę
:: W zambrowskim szpitalu otwarto pracownię tomografii komputerowej
:: Montują tomograf
:: Zambrowski szpital niebawem wzbogaci się o tomograf komputerowy
:: Do lekarza z nr PESEL
:: Tomograf komputerowy gotowy na pierwsze badanie

Niesprawiedliwy podział środków z RPO? Zambrowski szpital znów nic nie dostanie... komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się