:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?teraz 13°C
powietrze B. dobre
Rada Powiatu Zambrowskiego radni, Mieszkańcy będą mogli przedstawiać Powiatowi Zambrowskiemu własne projekty uchwał - zdjęcie, fotografia
Portal zambrow.org 18/04/2019 13:22

Radni powiatowi większością głosów przyjęli trzynaście projektów uchwał podczas V sesji Rady Powiatu Zambrowskiego. Dzięki jednej z nich mieszkańcy będą mogli przedstawiać Powiatowi własne projekty uchwał.

 

V sesja Rady Powiatu odbyła się dziś, 18 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W obradach uczestniczyło 14 radnych.

 

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie, a także sprawozdań z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2018, sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie za rok 2018, sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie za rok 2018 oraz z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 w roku 2018 i Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2018 - 2020 za rok 2018, radni pochylili się nad trzynastoma projektami uchwał.

 

Jedna z nich dotyczyła wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Projekt został zaplanowany do realizacji od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku wspólnie z powiatami: hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim oraz Gminą Boćki i organizacją pozarządową wyłonioną przez Lidera Projektu (Miasto Łomża) w trybie konkurencyjnym. W ramach projektu planuje się, że w ciągu 3 lat wsparciem zostanie objętych około 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przewiduje się, że w powiecie zambrowskim będzie to 75 osób, w tym 43 kobiety i 32 mężczyzn. Łączna wartość projektu to około 25 mln zł.

 

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie występowania mieszkańców powiatu zambrowskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Pomysł, by mieszkańcy mogli zgłaszać projekty uchwał wynika ze zmian w ustawie o samorządzie powiatowym. W praktyce ma to wyglądać tak, że powstaje co najmniej dziesięcioosobowy komitet inicjatywy uchwałodawczej (radny Stanisław Rykaczewski wnioskował o to, aby skład ten liczył pięć osób, jednak w jawnym głosowaniu został on odrzucony), który informuje przewodniczącego rady powiatu o podjęciu inicjatywy. Komitet opracowuje projekt uchwały. Kolejnym krokiem jest zebranie pod wnioskiem podpisów co najmniej 300 mieszkańców posiadających prawa wyborcze. Gdy projekt uchwały jest gotowy, a podpisy zebrane, komitet składa projekt z listą podpisów przewodniczącemu rady powiatu. Po sprawdzeniu zgodności z prawem i czy projekt spełnia wymogi formalne, projekt trafia do komisji rady, a później do porządku obrad sesji. To powiatowi radni zdecydują podczas głosowania, czy uchwała proponowana przez mieszkańców zostanie zrealizowana. Warto dodać, że podobną uchwałę przyjęli w styczniu tego roku radni miejscy.

 

Ponadto cztery uchwały dotyczyły powołania czterech komisji działających w Radzie Powiatu (Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych). Jak mówił Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Jach, część radnych doszła do wniosku, że nie jest w stanie uczestniczyć w pracach tych organów samorządu, stąd należało skorygować składy tych komisji.

 

Podczas dzisiejszych obrad radni powiatowy przyjęli także uchwały w sprawie:

:: zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2019 rok,

:: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Zambrowskiemu w roku 2019,

:: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Zambrowskiego,

:: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez miejscowość Mężenin,

:: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

:: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu zambrowskiego,

:: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Zambrowie, aleja Wojska Polskiego 31, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wpłynął do niego wniosek radnego Krzysztofa Czajkowskiego, Dotyczy on wykonania w tym roku w miejscowości Grądy-Woniecko przy drodze powiatowej w pobliżu przejścia dla pieszych łańcuchów lub barierek rozgraniczających chodnik od drogi, chodnika po prawej stronie odcinka drogi na odcinku około 100 m od przejścia dla pieszych. Zdaniem radnego takie działania znacznie poprawią bezpieczeństwo w okolicy szkoły podstawowej. Oprócz tego trzy wnioski do Zarządu Powiatu złożył radny Stanisław Rykaczewski. W pierwszym prosi o podjęcie działań w celu wykonania remontu części ogrodzenia pomiędzy Zespołem Szkół Agroprzedsiębiorczości, a dawnym terenem ZAMTEX-u. W drugim sygnalizuje potrzebę zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie. W trzecim wniosku pyta, czy w miejscowości Poryte-Jabłoń jest możliwość wykonania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej oraz ograniczenia prędkości w tej miejscowości, szczególnie przy szkole. Głos w sprawie trwającego od wielu dni strajku nauczycieli zabrał radny Ryszard Świderski. Pytał, czy istnieje jakaś możliwość zrekompensowania strat finansowych, które ponieśli uczestnicy strajku. Jak mówił, „informacje na ten temat są bardzo różne i wytyczne, które docierają też są bardzo różne”.

 

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji V sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.

Reklama

Mieszkańcy będą mogli przedstawiać Powiatowi Zambrowskiemu własne projekty uchwał komentarze opinie

 • gość 2019-04-18 15:01:18

  Panie Radny Świderski, a czy uczestnicy strajków nie strajkowali za swoje i we własnym interesie? Większość z podatników netto, by zarabiać więcej, podnosi swoje kwalifikacje za samodzielnie zarobione pieniądze lub szuka zatrudnienia w miejscu w którym lepiej płacą. Nie strajkuje, ani nie opuszcza stanowiska pracy bo w tym czasie nie zarabia! Proponuję wspaniałomyślnie przeznaczyć własną dietę skoro czuje Pan potrzebę rekompensaty.

 • gość 2019-04-18 16:50:03

  Nie strajkowali za swoje i dla siebie, uczą twoje, nasze dzieci, pana, pani, państwa dzieci. Ne tylko swoje dzieci.

 • gość 2019-04-18 17:52:39

  Nikt nie każe Ci uczyć
  Możesz założyć własną działalnośc gospodarcza i wtedy sie wykarzesz na rynku pracy

 • Gość - niezalogowany 2019-04-18 22:12:32

  Pan Jach, który mówi do Pani Marchelskiej: " prosić Pani może ".
  Szczyt chamstwa.
  A druga radna w tym czasie zajada ciasteczka i się śmieje.

 • gość 2019-04-18 23:15:20

  Bo ta druga radna musi się najeść do syta w trakcie tej kadencji, bo na drugą już nie załapie się na ciasteczka.

 • gość 2019-04-19 06:13:39

  A podniesiony głos Pani Radnej na Przewodniczącego Sesji: "Nie dziękuję bardzo!" - jest szczytem czego?

 • gość 2019-04-19 06:35:34

  Taki to jest dziwny system finansowania : nauczyciele otrzymują pensje " z góry", czyli już otrzymali zapłatę za dni, w których nie pracowali. Mają pełne prawo do strajku oraz podstawy prawne wzbraniające zapłacenia im wynagrodzenia za dni strajku. Czyli zapłacenia tego, co już zostało zapłacone przed strajkiem :)... a teraz nie ma podstawy prawnej, która pozwoliłaby potrącić wynagrodzenie już wypłacone..... Cała odpowiedzialność za mankamenty systemu spada na barki dyrektorów.....

 • gość 2019-04-19 06:37:58

  Moim zdaniem odpowiedzialność powinni ponieść twórcy takiego systemu finansowania.

 • gość 2019-04-19 06:52:52

  Jeśli się nie mylę, był to początek lat dziewięćdziesiątych - kiedy konstruowano systemy z kruczkami! kiedy ministrów finansów zmieniano dość często pomiędzy pierwszym i drugim etapem ministrowania Leszka Balcerowicza. Może wreszcie rzad Mateusza Morawieckiego oprowadzi do ładu ten cały chaos będący przyczyną tylu frustracji, tylu pokoleń Polaków - gnębionych i trzebionych zgodnie z prawem i jego kruczkami!

 • gość 2019-04-19 06:53:30

  *doprowadzi :)

 • gość 2019-04-19 06:55:20

  ( W co szczerze wątpię, snuję tylko takie marzenia o szklanej - przejrzystej - Polsce w słoneczny przedświąteczny poranek) Alleluja!

 • gość 2019-04-19 07:09:41

  Żeby nie było tak słodko i ciasteczkowo, korzystając z okazji widniejącej w tytule artykułu: "Mieszkańcy będą mogli przedstawiać Powiatowi Zambrowskiemu własne projekty uchwał" - mam pytanie, czy nieboszczycy pochowani na cmentarzu przy ulicy Kulbata, byli mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego, nie mający już głosu - mogą skorzystać z głosów swoich bliskich, upominających się w ich sprawie??????? Otóż wszystkie te wrony, gawrony i KRUCZKI! wypłoszone z parków miejskich i Koszar - przeniosły się na cmentarz. To, co robią z pomnikami znajdującymi się wzdłuż parkanu - to masakra!!!!!!!! Czy ktoś może zająć się gruntownie tą sprawą i nie zostawiać zrozpaczonych bliskich samych sobie z tak paskudną sprawą?

 • gość 2019-04-19 07:18:59

  "Rozdzióbią nas kruki, wrony..." Żeromskiego mówi o czasach pięknych patriotycznych, narodowych - zapytam pełna bólu, czy czasy te mają się zamienić w wizytówkę współczesności: "Napaskudzą na nas kruki, wrony..." Warto też będzie wsłuchać się w narodowe czytanie - nowela o ptactwie jest na pozycji szóstej.

 • Gość - niezalogowany 2019-04-19 20:38:21

  A ta co zajada ciasteczka to się odezwała z raz?

 • Gość - niezalogowany 2019-04-19 20:42:09

  A co z tą komendantowa też ja dopadła p.a grypa ;-) , olała sobie starosciaka

 • gość 2019-04-19 20:50:51

  Komuś żal tych ciasteczek? Może dojada po zakończonej sesji?? :)))) Słodyczy mu najwyraźniej brakuje ;P

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Sprzedam dom

Sprzedam dom w miejscowości Tybory Olszewo.gotowy do zamieszkania nie wymagający wkładu finansowego, działka ok 15 ar. Na dole kuchnia z salonem,..


WĘGIEL, BRYKIET, PELLET

SKŁAD OPAŁU W WIŚNIEWIE k/ZAMBROWA OFERUJE: * WĘGIEL KOSTKA, ORZECH, * PELLET DRZEWNY EN PLUS A1 CERTYFIKOWANY * PELLET PREMIUM CERTYFIKOWANY *..


Mieszkanie 56,20m2,

City-Biuro Nieruchomości posiada w ofercie sprzedaży: Mieszkanie o powierzchni 56,20m2 położone na parterze w bloku przy ulicy 71 Pułu Piechoty w..


Alarmy, domofony, monitoring,

Alarmy, monitoring, automatyka domowa -instalacje alarmowe -instalacje elektryczne -napędy do bram -automatyka domowa -sterowanie z poziomu..


Naprawa komputerów i laptopów,

Zajmujemy się profesjonalnie: - naprawą komputerów - naprawą laptopów - naprawą telefonów - naprawą tabletów - naprawą nawigacji - naprawą..


Nowa kablówka telewizja w

Pakiety z Internetem już od 55zł, bez talerza, bez zawieszania się, w pełni cyfrowa kablówka na światłowodach. Sprawdź:..


Kupujemy samochody,my płacimy

Kupujemy samochody w bardzo dobrym stanie, z mniejszymi lub większymi wadami także auta powypadkowe ,bez opłat,angliki,motory,przyczepy..


Dom 100m2, działka 2100m2,

City-Biuro Nieruchomości posiada w ofercie sprzedaży: Dom parterowy, murowany o powierzchni 100m2 położony w wsi Nagórki-Jabłoń, zaledwie kilka..


Korepetycje, nauka języka

Oferuję pomoc w nauce oraz naukę języka francuskiego


SPRZEDAM LAS w KOŁAKI

Mam do sprzedania LAS MIESZANY, o powierzchni 1,21 ha. Zapraszam. Tel. kontaktowy 515 279 804.


Działka 1,98 ha

Działki gruntu o łącznej powierzchni 1,987 ha położone w Pstrągach-Gniewotach , gmina Zambrów. Grunty z możliwością zagospodarowania na różne cele...


transport maszyn ciągników

Szukasz oferty transportowej w Zambrowie, w okolicy? Zapewniamy sprawną i szybką usługę transportową maszyn, ciągników, lokalny transport..


Brama Wjazdowa Przesuwna

Brama wjazdowa przesuwna panelowa o wymiarach 6000 x 2030 mm ocynkowana ogniowo oraz pomalowana proszkowo. Możliwość założenia automatu. Jesteśmy..


PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

Przydomowe oczyszczalnie ścieków: - drenażowe - biologiczno mechaniczne - bezprądowe - przepompownie - studnie chłonne Zajmujemy się..


Wynajmę lokale użytkowe przy

Oferuję do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni: -226 m2 oraz -232 m2 przy Alei Wojska Polskiego nr 37B. Możliwość indywidualnej aranżacji..


Specjalista ds. sprzedaży i

Elhurt-Elmet Sp. z o. o., firma o wieloletniej tradycji w handlu artykułami z branży elektrycznej i metalowej, lider na rynku, poszukuje Kandydatek..


Piasek Zambrów - transport

Sprzedajemy piasek, żwir, czarnoziem, kruszywo drogowe i inne kruszywa. piach, kruszywa z transportem w Zambrowie, Kołakach, Szumowie, Rutkach i..


Rozbiórki Zambrów wyburzenia

Wykonujemy wyburzenia i rozbiórki budynków gospodarczych, przemysłowych i rolniczych (w tym obór rolniczych) na terenie Zambrowa, Szumowa, Kołak..


Magazynier - kierowca

Hurtownia materiałów budowlanych i wykończeniowych Chemix Sp. z o.o. w Zambrowie zatrudni osobę na stanowisko Magazynier - kierowca Od kandydatów..


Bramy panelowe, palisadowe,

CENTRUM OGRODZEŃ MICHALSKI oferuje kompleksowo ogrodzenia: -panelowe -palisadowe -aluminiowe -betonowe -metalowe zdobione -ze sztachet..


Terapia falą uderzeniową

Zapraszam na zabiegi terapii falą uderzeniową. Jest to nieinwazyjne, nowoczesne rozwiązanie do eliminowania przewlekłego bólu występującego w..


Światłowodowy Internet w

Internet bez zawieszania, gwarancja prędkości, szybko, solidnie. Sprawdź nas w blokach: https://arcynet.pl/internet-do-bloku-24m/ albo w domkach..


Praca na stanowisku doradcy

Poszukujemy doradcy klienta do Salonu Canal+ w Zambrowie na niepełny etat (ok 120-130h miesięcznie). Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa+prowizja)...


Dowozy Pizzeria

Potrzebny kierowca do pracy na dowozy w Pizzerii Perfetto. Bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod nr 604 461 261...


Obyspniki na pryzmy - nowa

Sklep ROLNIK Mioduszewski, wjazd od ulicy Wiśniowej Nowa dostawa obsypników na pryzmy Zapraszamy Dodatkowo oferujemy folię na pryzmy, siatkę na..


Sprzedam Mieszkanie

Sprzedam Mieszkanie na ulicy Magazynowej, metraż 70m2, 2 pokoje z kuchnią, mieszkanie na II piętrze. W bloku znajduje się domofon. Mieszkanie w..


Mieszkanie 4 pokoje, 71 Pułk

City-Biuro Nieruchomości posiada w ofercie sprzedaży: Mieszkanie o powierzchni 56,20m2 położone na IV piętrze w bloku przy ul. 71 Pułku Piechoty w..


Ekogroszek Eco Power

Wartość opałowa 24-25 MJ/kg, zawartość popiołu ok 7%-9%, uziarnienie 8-25 mm. Pakowany w worki 25kg* 40 sztu/ paleta. Warunki transportu do..


SERWIS KOMPUTEROWY SPEEDCOMP

Zajmujemy się profesjonalnym serwisem: - KOMPUTERÓW - TELEWIZORÓW - TELEFONÓW - oraz wielu innych URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instalacja i..


Meble na wymiar. Kuchnie,

Meble na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, zabudowy itp. Wysoka jakość wykonania. Bogaty wybór materiałów. Dogodne terminy realizacji. Strona na FB..


Ekogroszek EXTRA PREMIUM +.

Polecamy Państwu ekogroszek o doskonałych parametrach : -wartość opałowa 26-28 MJ/kg - zawartość popiołu do 5% -- siarka 0,50%. Warunki transportu..


Budynek użytkowy 452m2, Aleja

City-Biuro Nieruchomości: Budynek mieszkalno-użytkowo-handlowy o powierzchni użytkowej 452m2 położony przy Aleji Wojska Polskiego w Zambrowie...


Sprzedam Mieszkanie 72 m2 w

Sprzedam mieszkanie o pow. 72,8 m2 na II piętrze z dużym balkonem w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie ładne i czyste, po remoncie. Gotowe..


Przyjmę kierowcę c+e

Zatrudnię kierowcę z kategorią C+E, jazda z naczepą firanką po Polsce. telefon: 666 328 277


Ocieplanie Poddaszy Pianą Pur

Docieplamy natryskowo pianą otwarto i zamknięto komórkową: poddasza,magazyny, hale,garaże,fundamenty itp. Główne zalety piany to:brak mostków..


Usługi koparką Zambrów

Świadczymy usługi koparką oraz koparko ładowarką w Zambrowie, Szumowie, Kołakach Kościelnych i Rutkach oraz okolicy. Cały powiat zambrowski. Nasi..


Węgiel kamienny kostka 640

Posiadamy w sprzedaży węgiel o parametrach -wartość opałowa 24-25 MJ/kg -zawartość popiołu od 6% do 8% Posiadamy samochody samowyładowcze. Warunki..


Mieszkanie 71,66m2,

City-Biuro Nieruchomości posiada w ofercie sprzedaży: Mieszkanie o powierzchni 71,66 m2 położone na VI piętrze w bloku z windą przy ul. Papieża Jana..


Usługi maszynami budowlanymi

Świadczy usługi maszynami budowlanymi, tj. koparki, koparko-ładowarki, wywrotki. Posiadamy w swojej ofercie na sprzedaż materiały budowlane tj...


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez zambrow.org, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MARKOMP z siedzibą w Zambrów 18-300 , Bema 2B

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"