:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?Rada Miasta Zambrów radni, Miejscy radni uchwalili budżet - zdjęcie, fotografia
Portal zambrow.org 22/01/2019 13:23

83,7 mln zł po stronie dochodów i 1,5 mln zł mniej po stronie wydatków. Tak wygląda przyjęty podczas IV sesji Rady Miasta Budżet Zambrowa na 2019 rok.

IV Sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 22 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, informacji burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego w zakresie zarządzania Miastem oraz odpowiedziami na interpelacje.

 

Następnie radni pochylili się nad pięcioma projektami uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa. Radni bez żadnych zmian przyjęli budżet miasta w formie zaproponowanej przez burmistrza.

 

W 2019 roku dochody budżetu Miasta wyniosą 83 mln 684 tys. 234 zł. Wydatki natomiast mają wynieść 82 mln 184 tys. 234 zł. Nadwyżka w kwocie 1,5 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

 

W budżecie Miasta na 2019 r. samorządowcy utworzyli rezerwę ogólną w wysokości 260 tys. 347 zł i rezerwy celowe na: nagrody Burmistrza Miasta Zambrów dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej - 26,3 tys. zł oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 213 tys. 397 zł.

 

Najważniejszymi składnikami, które stanowią przychody miejskiej kasy to z pewnością udział miasta w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. W 2019 r. ma być to kwota 26,27 mln zł, w tym m.in. podatki od osób fizycznych - ponad 15 mln zł, podatki od nieruchomości – 7,8 mln zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 700 tys. zł.

 

Na szkolnictwo samorząd ze Skarbu Państwa otrzyma 15 mln 255 tys. zł subwencji oświatowej. Na zadania prorodzinne miasto otrzyma ponad 20,5 mln zł. Największa cześć tych środków, bo 12,4 mln zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa na program 500+. Drugie pod względem dochodów w tym dziale są świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które wyniosą ponad 6,8 mln zł.

 

3 mln 573 tys. zł Urząd Miasta zamierza pozyskać w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto ponad 900 tys. zł pozyska w ramach działu „Kultura fizyczna”, gdzie większość środków, bo ponad 700 tys. zł, ma pochodzić z usług.

 

Po stronie wydatków natomiast warto wskazać 6,7 mln zł, które wydane zostaną na administrację publiczną, w tym na utrzymanie Rady Miasta - 290 tys. zł, wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta - 3 mln 389 tys. złotych i promocja Miasta - 381 tys. zł.

 

Na zadania z dziedziny bezpieczeństwa miasto wyda 66 tys. zł, w tym dotacja dla Policji - 40 tys. zł. Na spłatę długu publicznego zarezerwowano 100 tys. zł. Na oświatę i wychowanie, w tym m.in.utrzymanie szkół podstawowych, Gimnazjum Miejskiego i przedszkoli, z miejskiej kasy wydane zostanie ponad 31,7 mln zł (szkoły podstawowe – 15,3 mln zł, przedszkola – 10,9 mln zł, gimnazjum – 1,7 mln zł, stołówki szkolne i przedszkolne - 1,6 mln zł).

 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej miasto wyda 5,2 mln zł. W tym na domy pomocy społecznej (650 tys. zł.), ośrodki pomocy społecznej (1 mln 450 tys. zł), ośrodki wsparcia (95 tys. zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (105 tys. zł.). Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1 mln 409 tys. zł) oraz dodatki mieszkaniowe (380 tys. zł). Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zabezpieczono 300 tys. zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2019 r. przeznaczono 3 mln 305 tys. zł, w tym niespełna 2,2 mln na Miejski Ośrodek Kultury, 1 mln zł – biblioteki. Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu to kolejne 3,4 mln zł.

 

Aż 21,6 mln zł Miasto Zambrów zabezpieczyło w budżecie na 2019 rok w dziale „Rodzina”. W tym 12 mln 402 tys. zł zostanie przeznaczone na świadczenia wychowawcze, 6 mln 764 tys. zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 1 mln 570 tys. - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, 550 tys. zł – wspieranie rodziny, 280 tys. zł – działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz 42 tys. zł na rodziny zastępcze.

 

Co roku znaczną część wydatków budżetu miasta stanowią inwestycje i remonty. Wśród planowanych w tym roku prac przewiduje się m.in.: kontynuację budowy ulicy Spacerowej wzdłuż Jabłonki, budowę dróg pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza, utwardzenie terenu przy ul. Łomżyńskiej i Wilsona, czy zakończenie adaptacji budynku po SP5 przy ul. Obrońców Zambrowa. Miasto w przyszłym roku zamierza ponadto wybudować oświetlenie uliczne na ul. Białostockiej od ul. Wiśniowej do granicy miasta oraz stworzyć plac zabaw pomiędzy ulicami Pileckiego, Sadowa i Białostocka. Miasto chce także zmniejszyć ryzyko zalewania ulic po gwałtownych ulewach. W tym celu przebudowane mają być kanalizacje deszczowe na ulicach Orzeszkowej, Prusa i Żeromskiego oraz z budynku przy Placu Sikorskiego 2.

 

- „Projekt budżetu, który przedstawiłem, nie zadowala zapewne państwa, jak również moją osobę, szczególnie jeśli chodzi o środki przeznaczone na inwestycje, ale jest budżetem opracowanym na miarę możliwości finansowych, bez dalszego zadłużaniamia miasta. Proponowany projekt budżetu będzie wymagał zmian w trakcie roku budżetowego i dużego zaangażowania państwa radnych. Dlatego zwracam się do Wysokiej Rady z prosbą o współpracę przy realizacji tego budżetu.” - mówił burmistrz Kazimierz Dąbrowski.

 

Inicjatywa uchwałodawcza w rękach mieszkańców - wystarczy pomysł i 300 podpisów

Od tej kadencji mieszkańcy Zambrowa będą mieli większy wpływ na pracę radnych i podejmowane przez nich decyzje – Rada Miasta Zambrów, dostosowując się do nowych przepisów, jednogłośnie ustaliła bowiem zasady tzw. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim musi odpowiadać złożony w ten sposób projekt uchwały i zasady rozpatrywania go przez radnych. Zgodnie z podjętą dziś uchwałą, w tej kadencji z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców miasta, posiadajacych czynne prawo wyborcze.

 

Uchwała daje mieszkańcom Zambrowa większe możliwości na realizację swoich pomysłów. Oczywiście projekty obywatelskie będą poddawane standardowej procedurze. Decyzję o tym, czy będą realizowane, podejmie Rada Miasta.

 

Biblioteka powiatowa powróci do Zambrowa

Kolejna przyjęta dziś uchwała dotyczyła przejęcia od Powiatu Zambrowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Dzięki temu siedziba biblioteki powiatowej przeniesie się z lokalu położonego przy ul. 1. Maja 37 w Szumowie do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego 2 w Zambrowie (skąd 10 lat temu została przeniesiona do Szumowa). Szczegółowe warunki przyjęcia zadań oraz przekazania dotacji przez Powiat Zambrowski na rzecz Miasta Zambrów zostaną określone w porozumieniu zawartym przez oba samorządy.

 

Kolejne uchwały przyjęte dzisiaj przez radnych miejskich dotyczyły:

:: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2019 – 2022,

:: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2019 r.

 

Obrady zakończyły się zapytaniami i wolnymi wnioskami oraz sprawami różnymi.

 

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z IV sesji Rady Miasta Zambrów:

Reklama

Miejscy radni uchwalili budżet na 2019 rok komentarze opinie

 • gość 2019-01-22 14:53:52

  to miasto sie zwija a nie rozwija.gdzie budowa nowych ulic np.lacznika pomiedzy ulicami Pileckiego a Bialostocka.gdzie nowe tereny inwestycyjne przy zjazdach z obwodnicy ale za to budujemy ulice Spacerowa pytam dla kogo i po co.dlaczego deweloperom tak trudno wejsc na rynek zambrowski i komu tak bardzo na tym zalezy aby byli blokowani.

 • gość 2019-01-22 17:34:01

  no i ...

 • Gość - niezalogowany 2019-01-22 19:11:37

  Radni sobie podwyżki przyznali, ale oprócz kilku osób to pozostali idą tam tylko posiedzieć, pojeść ciasteczka i napić się kawki.
  Niema Rada.

 • Gość - niezalogowany 2019-01-22 19:35:03

  Kto jest zainteresowany użytkowaniem wieczystym i jego wykupem powinien złożyć podpis pod tą petycją,może coś się ruszy..i też dostaniemy bonifikatę.

 • gość 2019-01-22 19:51:02

  Na szkolnictwo samorząd ze Skarbu Państwa otrzyma 15 mln 255 tys. zł subwencji oświatowej.
  Na utrzymanie szkół podstawowych, Gimnazjum Miejskiego i przedszkoli z miejskiej kasy wydane zostanie ponad 31,7 mln zł (szkoły podstawowe – 15,3 mln zł, przedszkola – 10,9 mln zł, gimnazjum – 1,7 mln zł).
  W 2019 roku dochody budżetu Miasta wyniosą 83 mln 684 tys. 234 zł. Wydatki natomiast mają wynieść 82 mln 184 tys. 234 zł

  38, 5 % budżetu Miasta to wydatki na utrzymanie szkół . Czy nie za dużo ?

 • primavera 2019-01-22 22:10:50

  Pensje dyrektorskie kosztują.

 • gość 2019-01-22 23:08:02

  15,3 plus 10,9 plus 1,7 równa się 27,9 a nie 31,7 mln

 • Gość - niezalogowany 2019-01-23 10:00:38

  27 czy 30 to tak samorząd musi dołożyć 100% z własnych środków bo dotacja państwowa to 15 mln.
  Która grupa zawodowa jest tak finansowana przez samorząd?

  Pytanie do radnych dealnego?

 • gość 2019-01-23 13:57:22

  burmistrz przed wyborami obiecywał pracownikom socjalnym przedszkoli podwyżkę a tu cisza dalej rób za najniższą krajową a nie pracujący więcej biorą z opieki

 • gość 2019-01-23 14:53:37

  Wiedział, ze będzie to jego ostatnia kadencja, chciał wygrać, a cytując klasyka "ciemny lud to kupi", to naobiecywał gruszek na wierzbie. Straszono, że nowy burmistrz, wzorem Kononowicza, sprawi, że nic nie będzie, więc głosujcie na "sprawdzonego". Tak wiec, macie co chcecie

 • gość 2019-01-23 19:24:58

  Ta transmisja to chyba była nagrywana kalkulatorem, jakość tragiczna.

 • gość 2019-01-23 20:46:22

  A co z pracownikamy przedszkola nr5 umowy o prace do końca lipca a w sierpniu co pod kościół albo do burmistrza ? Przed wyborami to tak miało być fajnie,a co na to radni ? Bez radni ! WSTYD

 • Gość - niezalogowany 2019-01-24 06:54:59

  Zwracam sie do MŁODYCH radnych z PIS.
  Czy podoba Wam sie polityka Waszej partii?
  Czy zwyczajnie lubicie Naczelnika i jego współpracowników? Czy te osoby to są dla Was Wasze autorytety?

 • gość 2019-01-24 07:41:49

  A co ma wspólnego praca radnego z "podoba się" i "lubicie" ? Każdy radny ślubuje, "że będzie dbał nie tylko o dobro swoich wyborców, ale także o dobro wszystkich mieszkańców oraz to, że będzie się liczył z ich opiniami, skargami i postulatami." - to znaczy, że dba o dobro także tych, ktorym to się nie podoba! Przyznam, że trzeba być naprawdę bardzo energicznym i zaradnym człowiekiem, aby dokonać tego cudu - niemal zamiany wody - w wino! ( tzn. nie podoba i nie lubię - zamienić - w akceptuję!)

 • gość 2019-01-24 07:58:42

  "do MŁODYCH radnych" - tak z ciekawości - "młody" - znaczy do ilu lat liczy się młodość?

 • Gość - niezalogowany 2019-01-24 08:49:21

  Pracy po tych nowych, czyli chyba młodych radnych nie widać wcale. Rada milczy.
  Więc wyborca chce zapoznać się ze światopoglądem swoich przedstawicieli w Radzie.
  To jacy ludzie są ich autorytetami mówi wiele o nich samych.
  Szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń w Kraju.
  Ja bym chciała na przykład wiedzieć co radni PIS sądzą na temat WOŚP i Jurka Owsiaka?

 • Gość - niezalogowany 2019-01-24 08:50:22

  "
  "do MŁODYCH radnych" - tak z ciekawości - "młody" - znaczy do ilu lat liczy się młodość?"

  Chodzi raczej o NOWYCH.

 • gość 2019-01-24 09:46:45

  Rada Miasta Zambrów
  Przyjmowanie interesantów:
  Wtorki w godz.: 10.00 - 11.00
  Urząd Miasta Zambrów, II piętro, pokój 230.... Można też próbować poszukać w sieci strony internetowe, na których radni mają kontakt ze swoimi wyborcami i tam próbować uzyskać więcej informacji na temat ich poglądów, działalności itd. Ja np. ze swoim radnym, na którego głosowałam, w każdej chwili i w zasadzie w każdej sprawie mogę porozmawiać - i muszę przyznać udziela bardzo zwięzłej, ale treściwej wypowiedzi!

 • gość 2019-01-24 09:47:03

  [...]Ja bym chciała na przykład wiedzieć co radni PIS sądzą na temat WOŚP i Jurka Owsiaka?[...] .. Nic prostszego, jak zapytać osobiście. Proszę więc spotkać się z każdym radnym i porozmawiać na interesujący Panią temat czy tematy. Ale dlaczego tylko radni PiS-u Panią interesują, pozostali radni też mogą się wypowiedzieć.

 • gość 2019-01-24 09:51:05

  (Poza tym, to już tak nieoficjalnie, duże znaczenie w dokładniejszym zbadaniu sytuacji ma - ot takie zwykłe, towarzyskie można powiedzieć, poplotkowanie sobie z żoną przedstawiciela organu samorządowego)

 • gość 2019-01-24 10:05:18

  A ja mam zagwozdkę. Czy nowi radni PiS to faktycznie PiS? Dla mnie są sprzedawczykami. Głosowałam na prawdziwy PiS a nie na koalicję z dawnym Razem a teraz Nasz Zambrów. Teraz partia burmistrzowska ma popleczników, którzy pod logo PiS są właśnie kryptopolecznikami działań burmistrza. Wstyd!!!! Jak nie ma opozycji w samorządzie będzie rozpasanie i samowola..

 • Gość - niezalogowany 2019-01-24 11:31:54

  Niektórzy radni PIS za kasę to i diabłu by się sprzedali.

 • gość 2019-01-24 11:52:40

  Właśnie tak, sprzedał przewodniczący PiS i powiat i miasto. Nie na taki PiS ludzie głosowali. Coraz częściej słychać takie opinie.

 • gość 2019-01-24 12:45:11

  Może szanowna gawiedzi nie zauważyła, nie ważne z jakiej partyii ważne że dla ludzi

 • gość 2019-01-24 12:48:33

  Jestem zupełnie apolityczna, a ściślej mówiąc - nie mam żadnej orientacji w działaniach i podziałach partii politycznych. Ale zaintrygowana wypowiedzią komentatorki o prawdziwym i nieprawdziwym PiSie - posłuchałam na YT , co na ten temat mówił Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w Zambrowie : propagował ludzi, którzy mają znajomości i potrafią coś załatwić! wszystko w tym celu, by Polska była silna i wielka. Kto jest opozycją? I czy opozycja to ludzie robiący wszystko, abyśmy byli państwem małym, słabym i wykorzystywanym?

 • gość 2019-01-24 12:50:35

  OOO!!! spychanie nas do szczebla gawiedzi ---- to musi być OOOOlbrzym z opozycji????

 • gość 2019-01-24 13:12:55

  [...]Ale zaintrygowana wypowiedzią komentatorki o prawdziwym i nieprawdziwym PiSie - posłuchałam na YT , co na ten temat mówił Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w Zambrowie : propagował ludzi, którzy mają znajomości i potrafią coś załatwić! wszystko w tym celu, by Polska była silna i wielka. Kto jest opozycją? I czy opozycja to ludzie robiący wszystko, abyśmy byli państwem małym, słabym i wykorzystywanym? [...] Hm.. faktycznie jest Pani niezorientowana. Istnieją układy kolesiowskie w Zambrowie, tworzą je osoby...( tutaj proszę popytać np. o kręgi biznesu lokalnego, różnych samorządowców (szeroko rozumiane pojęcie), prezesów wszelkiej maści i dzięki temu zorientować się osobiście). Głosowałam na partię, gdzie jest realizowana polityka czystych rąk, a dotychczasowe zachowanie nowych! radnych PiSu nie gwarantuje mi pewności, że takie poczynania będą popierać.

 • gość 2019-01-24 13:35:53

  Z wypowiedzi Prezesa PiS-u zrozumiałam, że załatwienie czegokolwiek wiąże się ze znajomością - może nie tyle osobistą , ale z rozeznaniem - kto mógłby najlepiej, czyli konsekwentnie problem rozwiązać czy zamierzenie zrealizować.... Jak Zambrów Zambrowem - zawsze tu były układy i pewnie bywały problemy - które rozwiązywano w sposób komunistyczny: po trupach do celu.... Jak jest teraz - nie wiem, bo nie mieszkam tutaj, ale niekiedy bywam i jak na razie - miałam tylko jeden problem, który - po zwróceniu się do właściwej osoby - został rozwiązany. Może nie w skali całego miasta, ale w granicach obszaru, o który mi chodziło. Polecam więc zwracać się do samorządu, naciskać, przekonywać..... Albo wymusić, aby radni założyli swoje strony internetowe, gdzie Państwo będziecie mogli im przesyłać swoje uwagi.

 • gość 2019-01-24 15:36:15

  (Przynajmniej byłoby widać, jak są zapracowani czytaniem i analizowaniem strumienia lamentów, jakie zwykle leją się na stronach polityków )

 • Gość - niezalogowany 2019-01-24 15:50:04

  Jak zwykle forum to idealne miejsce do anonimowego uzewnętrzniania się. Wystarczy okazać się odrobiną odwagi i rozmawiać czy pytać radnych osobiście. Pisanie anonimowo na konkretne osoby/grupy osób moim zdaniem świadczy o braku odwagi. To tak jakby rozmawiać gdy jest ciemno aby tylko nikt nie zobaczył kto pisze/mówi. Ehh te nasze ludzkie słabości...

 • gość 2019-01-24 17:19:07

  A co ma prawdę napisać i sie podpisać a jutro wylecieć z pracy. I to nazywasz ludzką słabością.

  a ja nazywa głupotą .
  A odnośnie odwagi to się ujawnij szanowna Pani.

 • gość 2019-01-24 17:43:28

  Niestety, bywa tak, że face-to-face niczego się nie powie albo same komplementy. Wtedy człowiek taki "nietykalny" naraża się na wrastanie w sadło samouwielbienia :/ To jest początek jego końca... A anonimowość (pozorna) rzeczywiście daje ludziom odwagę surowej oceny (niekoniecznie dyktowanej krytycyzmem, być może własną niechęcią, uprzedzeniem, jakimś odwetem albo zwykłą fobią społeczną itd. )To jest prawda, że okoliczności nie sprzyjają ujawnianiu się.

 • gość 2019-01-27 13:27:32

  Dawny xyz teraz to red 500 propagandzista oczekujacy na uznanie wśród rzadzacych pisze na zlecenie

 • gość 2019-01-27 13:29:48

  Dawny xyz teraz to red 500 propagandzista oczekujacy na uznanie wśród rzadzacych pisze na zlecenie

 • gość 2019-01-27 16:56:31

  Dawny xyz teraz to red 500 propagandzista oczekujacy na uznanie wśród rzadzacych pisze na zlecenie

 • gość 2019-01-27 17:00:09

  Dawny xyz teraz to red 500 propagandzista oczekujacy na uznanie wśród rzadzacych pisze na zlecenie

 • gość 2019-01-27 17:01:07

  Dawny xyz teraz to red 500 propagandzista oczekujacy na uznanie wśród rzadzacych pisze na zlecenie

 • gość 2019-01-27 19:23:15

  To nie tak. xyz i red 500 to nie są tożsame grupy. Zmieniony skład grupy i aktywność poszczególnych „członków”. Cel chyba podobny.

Dodajesz jako: |

Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

CHCESZ SPRZEDAC AUTO DZWON MY

SKUP AUT OD 500 DO 10.000ZŁ SKUP AUT SKUP AUT WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W 20 MINUT! *BEZPŁATNA WYCENA *BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA *NAJWYŻSZE..


Zobacz ogłoszenie

Korepetycje, nauka języka

Oferuję pomoc w nauce oraz naukę języka francuskiego


Zobacz ogłoszenie

Partnerka na wesele

Szukam partnerki na wesele dnia 03.07.2018r, od 35 do 45lat . Proszę o kontakt telefoniczny .


Zobacz ogłoszenie

Poznam Miłą Panią w wieku od

POZNAM MIŁĄ PANIĄ W CELU PRZYJAZNI MOŻLIWY SŁAŁY ZWIĄZEK KTÓREJ BRAKUJE DRUGIEJ POLÓWKI SPEDZENIA WSPOLNIE WIECZORY WSPOLNY SPACER ROMANTYCZNA..


Zobacz ogłoszenie

Opieka nad starszą panią 2

Praca dla miłej i uczciwej pani z podstawową znajomością języka niemieckiego lub angielskiego. Praca w okolicach Stuttgartu polegająca na opiece nad..


Zobacz ogłoszenie

Sprzedam dwie atrakcyjne

Sprzedam dwie atrakcyjne działki położone we wsi Nowe Wierzbowo (ok. 5 km od Zambrowa) o powierzchni 3000m2 i 1500 m2. Wydana decyzja o warunkach..


Zobacz ogłoszenie

Ekogroszek EXTRA PREMIUM +.

Parametry: - wartość opałowa 26-28 MJ/kg - siarka 0,5% -uziarnienie 8-25 mm


Zobacz ogłoszenie

sala bankietowa

Zapraszamy do nowo otwartej sali w Krajewo Łętowo (dawny Biały Domek). Organizujemy chrzty,przyjęcia urodzinowe i rocznicowe,wesela i itp.


Zobacz ogłoszenie

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

Przydomowe oczyszczalnie ścieków: - drenażowe - biologiczno mechaniczne - bezprądowe - przepompownie - studnie chłonne Zajmujemy się..


Zobacz ogłoszenie

PRACOWNIK PRODUKCJI

Firma MONOLIT poszukuje aktualnie pracownika na stanowisko PRACOWNIK DZIAŁU PRODUKCJI Zakres obowiązków: - praca fizyczna w dziale produkcji..


Zobacz ogłoszenie

MIESZKANIE 3 POKOJE UL.

Przedstawiam na sprzedaż mieszkanie w Zambrowie na ul. Pułaskiego (nowe osiedle) na trzecim pietrze o powierzchni 54,5m2. w skład którego wchodzą..


Zobacz ogłoszenie

PIASEK ŻWIR CZARNOZIEM

Sprzedajemy piasek, żwir, czarnoziem, kruszywo drogowe i inne kruszywa. Sprawna obsługa i szybka dostawa to nasze priorytety. Zadzwoń: tel...


Zobacz ogłoszenie

Okazja ! Dom 123m2 w pełni

Sprzedam ładny w pełni wyposazony dom na ulicy Polnej w Wygodzie link..


Zobacz ogłoszenie

Pracownicy Produkcyjni

Firma KEYLITE RW Polska szuka pracowników do produkcji okien dachowych. Jesteś chętny do pracy, chcesz zdobyć nowe doświadczenia, lubisz pracę z..


Zobacz ogłoszenie

balony , dekoracje weselne

Chcielibyśmy zaoferować państwu atrakcje weselne, jesteśmy liderem na rynku , Oferujemy dekoracje takie jak Napis miłość 120 cm Napis miłość 100..


Zobacz ogłoszenie

bielenie obór

oferuję mycie oraz dezynfekcję wapnem obiektów takich jak obory chlewnie budynki gospodarcze elewacje profesjonalnym sprzętem szybki czas realizacji..


Zobacz ogłoszenie

Naprawa komputerów i laptopów,

Zajmujemy się profesjonalnie: - naprawą komputerów - naprawą laptopów - naprawą telefonów - naprawą tabletów - naprawą nawigacji - naprawą..


Zobacz ogłoszenie

Wakacje w Augustowie

Do wynajęcia nowoczesny apartament w Augustowie w ośrodku wczasowym Marina Borki nad jeziorem Necko. 2 sypialnie (4 pojedyncze łóżka z możliwością..


Zobacz ogłoszenie

Sprzedawca stacja paliw Lotos

Stacja Paliw Lotos w Zambrowie ul. Mazowiecka 2a od 01.08.2018 r. poszukuje pracownika na stanowisko: - kasjer/sprzedawca, Doświadczenie nie jest..


Zobacz ogłoszenie

FOLIA POWER STRETCH - ROLNIK

W OFERCIE FOLIA: POWER STRETCH 750 POWER STRETCH 500 ENSIBAL 750 ENSIBAL 500 I WIELE INNYCH FOLIA I SIATKA NA PRYZMĘ - WSZYSTKIE WYMIARY WORKI..


Zobacz ogłoszenie

WENTYLATORY, WIATRAKI,

Zapraszamy do sklepu ROLNIK, przy ulicy Wiśniowej, po wentylatory i mieszacze powietrza do obór. Świeża dostawa, różne rozmiary. Dostępne od ręki.


Zobacz ogłoszenie

Wynajme kawalerke

Wynajme kawalerke w pelni wyposazona 600 + media (wychodzi okolo ze wszystkim-750zl


Zobacz ogłoszenie

Sprzedam Mieszkanie

Sprzedam Mieszkanie na ulicy Magazynowej, metraż 70m2, 2 pokoje z kuchnią, mieszkanie na II piętrze. W bloku znajduje się domofon. Mieszkanie w..


Zobacz ogłoszenie

Usługi maszynami budowlanymi

Świadczy usługi maszynami budowlanymi, tj. koparki, koparko-ładowarki, wywrotki. Posiadamy w swojej ofercie na sprzedaż materiały budowlane tj...


Zobacz ogłoszenie

SERWIS KOMPUTEROWY SPEEDCOMP

Zajmujemy się profesjonalnym serwisem: - KOMPUTERÓW - TELEWIZORÓW - TELEFONÓW - oraz wielu innych URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instalacja i..


Zobacz ogłoszenie

Terapia falą uderzeniową

Zapraszam na zabiegi terapii falą uderzeniową. Jest to nieinwazyjne, nowoczesne rozwiązanie do eliminowania przewlekłego bólu występującego w..


Zobacz ogłoszenie

Rozbiórka wyburzenie budynku w

Świadczymy kompleksowe usługi rozbiórek i wyburzeń domu, obory, budynku gospodarczego, użytkowego i innych obiektów. Działamy w tych miastach: -..


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez zambrow.org, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MARKOMP z siedzibą w Zambrów 18-300 , Bema 2B

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"