:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  14°C lekkie zachmurzenie

Miasto wzbogaci się o nowe tereny inwestycyjne? Działkowcy protestują!

samorząd, Miasto wzbogaci tereny inwestycyjne Działkowcy protestują! - zdjęcie, fotografia

Radni miejscy uchwalili zmianę "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa" wyznaczającą nowe tereny produkcyjno-usługowe w okolicach dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych – przy ul. Białostockiej oraz pod Długoborzem. Takiemu pomysłowi przeciwni są właściciele ogródków.

Podczas obrad XXXIII sesji Rady Miasta Zambrów, która odbyła się 28 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, radni pochylili się nad uchwałą dotyczącą zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa”. Projekt tej uchwały miał na celu wyznaczenie w naszym mieście nowych terenów produkcyjno-usługowych. Planowane tereny inwestycyjne zgodnie z założeniem mają znajdować się w sąsiedztwie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Obrońców Zambrowa” przy ul. Białostockiej oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Długoborzem” przy alei Wojska Polskiego.

- „W dniu 24 stycznia 2017 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa. Celem zmiany było wyznaczenie terenów pod działalność inwestycyjną, terenów produkcyjno-usługowych. (...) Zakres zmiany Studium obejmował około 8ha przy ul. Białostockiej, natomiast przy alei Wojska Polskiego około 16ha, z czego około 12ha pod tereny produkcyjno-usługowe, natomiast około 4 ha przeznaczone zostało do użytkowania leśnego.” - mówił zastępca burmistrza Bogdan Kamiński.

Projekt zmiany Studium wyłożony był do publicznego wglądu od 7 do 31 sierpnia bieżącego roku. Mieszkańcy Zambrowa mieli możliwość składania swoich uwag do 25 września. Okazało się, że planowana lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych nie spodobała się działkowcom spod Długoborza. Jak udało nam się dowiedzieć, w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie uwagi. Autorami obu pism był członek zarządu ROD „Pod Długoborzem” Krzysztof Łuba. Warto podkreślić, że drugi wniosek poparty został 450 podpisami mieszkańców Zambrowa.

W uwagach Krzysztof Łuba wnosił o zachowanie i ochronę przyrody, zachowanie ładu przestrzennego, gruntów rolnych w okolicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Długoborzem” oraz drogi dojazdowej do działek ROD. Burmistrz Miasta Zambrów nie uwzględnił jednak uwagi w części dotyczącej zachowania gruntów rolnych. W pisemnym uzasadnieniu swojej decyzji burmistrz zwraca uwagę na to, że teren, którego dotyczy uwaga, stanowi własność Gminy Miasta Zambrów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie. Okazuje się, że wspomniana działka nie jest wykorzystywana w celu, w jakim została przekazana w użytkowanie wieczyste, ponieważ nie ma na niej ogródków działkowych. Jak informuje włodarz miasta, teren ten jest wydzierżawiany przez Rodzinny Ogród Działkowy rolnikowi, który z tego tytułu uiszcza opłatę na rzecz ROD.

- „Gmina Miasto Zambrów jest również właścicielem terenu graniczącego z ROD (działka nr 1910/35). Mając na uwadze pilną potrzebę wyznaczenia nowych terenów pod funkcję produkcyjno-usługową, fakt, że właścicielem działki nr 1910/44 jest Gmina Miasto Zambrów i nie jest ona wykorzystywana przez członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Długoborzem” oraz że przeznaczenie na cele produkcyjno-usługowe tylko działki nr 1910/35 nie ma uzasadnienia gospodarczego i ekonomicznego, nie można działki nr 1910/44 w projekcie zmiany studium przeznaczyć na grunty rolne. Jest to tym bardziej nieuzasadnione, że w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów jest ona planowana do realizacji funkcji usług z zakresu handlu (targowica) i parkingi.” - czytamy w uzasadnieniu burmistrza odrzucenia części uwagi złożonej przez Krzysztofa Łubę i działkowców.

Swoje zdanie na temat pomysłu Miasta Zambrów wyrazili również działkowcy podczas obrad ostatniej sesji Rady Miasta. Członek zarządu ROD „Pod Długoborzem” podkreślał, że ogródki działkowe mają zapotrzebowanie na powiększenie terenu, co pozwoliłoby na utworzenie nowych działek dla mieszkańców naszego miasta. Planowane tereny inwestycyjne jego zdaniem zablokują rozwój ogródków.

- „Ogródki działkowe znajdujące się pod Długoborzem z jednej i z drugiej strony miały wolne tereny pod rozwijanie się. Ogrody działkowe, zwłaszcza w ostatnim czasie zaczęły się rozwijać. Zaczęło przybywać więcej uczestników innego sposobu spędzania wolnego czasu. W tej chwili jesteśmy na tym zasadniczym terenie zatkani, po prostu już prawie nie ma wolnych działek. (…) W kwietniu powstała w naszym ogrodzie uchwała o rozwijaniu się i wyznaczeniu następnych działek. (…) Moja propozycja jest taka. Jeśli w dwóch dużych spółdzielniach mieszkaniowych i trzeciej małej oraz w gospodarstwie komunalnym jest koło tysiąca gospodarstw to dwadzieścia procent powinno miasto znaleźć terenów na powstanie ogródków działkowych. Jeżeli państwo pobudujecie w tym miejscu teren przemysłowo-usługowy to będzie to już bezpowrotnie. Wtedy ciężko będzie wrócić z powrotem do terenów rolniczych.” - powiedział podczas sesji Krzysztof Łuba, członek zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Długoborzem”.

Krzysztof Łuba zarzucał burmistrzowi m.in to, że nie zdecydował się on spotkać i porozmawiać z właścicielami działek na temat planowanych terenów inwestycyjnych. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski poinformował, że były próby spotkań z zarządem ogródków „Pod Długoborzem”, jednak albo do nich nie dochodziło z powodu niedogodnych terminów dla członków zarządu, albo nie cieszyły się one dużym zainteresowaniem.

- „Najlepiej się rozmawia, jak jest jakiś kompromis i porozumienie - i do takich rzeczy ja cały czas dążę. W przeciwieństwie do pana Łuby, którego stanowisko jest jednoznaczne i nie do negocjacji. (…) Chciałbym podkreślić wyraźnie, że w tej naszej propozycji nie ma cienia złośliwości mojej odnośnie tych terenów przemysłowych. Staraliśmy się szukać terenów, które można zagospodarować. Na przeciwko tych ogrodów są piękne tereny, które mogłyby iść pod tereny przemysłowe. Rozmawiałem pół roku z właścicielami, niestety stanęło na niczym. (…) Była propozycja spotkania się z zarządem, którego pan Łuba jest członkiem. Zarząd chciał się spotkać, ale pan Łuba powiedział, że nie ma czasu. Zarząd sam nie przyszedł. Pewne decyzje są takie, że nie wiadomo, czy to jest decyzja zarządu czy ewentualnie pana Łuby. Wyciągam rękę do kompromisu, bo wiele rzeczy można załatwić, zrozumieć, pomóc państwu i miastu. Jedno takie spotkanie było, na którym była pani Ciapkowska i pan Łuba, i nikogo więcej nie było, ale o pewnych rzeczach porozmawialiśmy i w tym temacie również. Pani prezes jednoznacznie powiedziała, że ten zarząd nie widzi dalszego takiego dynamicznego rozwoju, o czym mówi pan Łuba. To jest największy ogród działkowy w Zambrowie i powinien zostać na zagospodarowaniu. Jeśli chodzi o kilka dodatkowych działek, to jestem za tym i gwarantuję pomoc w rozwoju, ale nie w tym miejscu. Z drugiej strony jest jeszcze teren niezagospodarowany, gdzie można tych 15-20 działek wykorzystać.” - mówił podczas sesji burmistrz Kazimierz Dąbrowski.

Burmistrz zadeklarował również, że jeżeli zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Długoborzem” zorganizuje spotkanie z działkowcami zainteresowanymi tematem nowych terenów inwestycyjnych, to weźmie w nim udział. Wtedy będzie okazja wymiany pomysłów na temat planowania, ponieważ, jak przypomniał Kazimierz Dąbrowski, na etapie Studium są tworzone pewne uwarunkowania, a dopiero na etapie planu można przewidzieć rzeczy dotyczące drogi, parkingów, ekranów itp.

- „Mam do państwa zebranych prośbę, żeby podejść z pewnym zrozumieniem do tego tematu, ponieważ wszyscy jesteśmy mieszkańcami Zambrowa. Żeby nam się wspólnie dobrze żyło, żebyście państwo tam szczęśliwie wypoczywali, jak również żeby tam ktoś mógł pracować.” - dodał burmistrz Dąbrowski. - „Proszę bardzo, jak będzie zebranie działkowców, jestem do państwa dyspozycji. Czuję się już zaproszony.” - zadeklarował Burmistrz Miasta Zambrów.

Ostatecznie po rozpatrzeniu projektu uchwały radni większością głosów przyjęli uchwałę zmieniającą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa”.

Burzliwą dyskusję na temat zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa” w celu wyznaczenia na terenie miasta nowych terenów produkcyjno – usługowych można obejrzeć poniżej w retransmisji z obrad XXXIII sesji Rady Miasta Zambrów.Polecamy:
:: Nie wzrośnie cena dostawy wody i odprowadzenia ścieków [retransmisja]
:: Od stycznia wzrośnie cena za dostawę wody w gminie Szumowo [retransmisja]
:: Ulica „Szkolna” zamiast „Bolesława Podedwornego”
:: Miasto będzie ubiegało się o środki z rządowego programu „Maluch+” 2018
:: Powiatowe obchody Święta Niepodległości [foto]
:: Gmina Zambrów dąży do budowy własnego przedszkola [retransmisja]
:: Nie będzie pieniędzy ze współpracy transgranicznej?
:: Nazwa ul. Podedworengo zostanie zmieniona? Zaproponuj nową!
:: Gmina Szumowo wesprze działalność PSP w Zambrowie [foto]
:: Najbogatsi i najbiedniejsi. Znamy dochody gmin i powiatów
:: Kolejne wnioski do budżetu Powiatu Zambrowskiego
:: Wnioski do budżetu Powiatu Zambrowskiego

Miasto wzbogaci się o nowe tereny inwestycyjne? Działkowcy protestują! komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org