:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  11°C słabe opady deszczu

Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni od 1 marca

wiadomości z kraju, Krajowa Administracja Skarbowa zmieni marca - zdjęcie, fotografia

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjału służb podatkowych. KAS ruszy 1 marca, a jej szefem będzie wiceminister finansów Marian Banaś.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Jak informuje rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Radosław Hancewicz, zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Reforma wejdzie w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecnie funkcjonują trzy niezależne od siebie piony:
:: administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
:: Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi),
:: kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).

Taka sytuacja może powodować rozproszenie i powielanie niektórych zadań związanych z poborem podatków i ceł oraz utrudniać lub uniemożliwiać spójne i skuteczne ich wykonywanie. Ponadto obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

Nową, skonsolidowaną Krajową Administrację Skarbową (KAS) będą tworzyć m.in.:
:: izby administracji skarbowej (16)
:: urzędy skarbowe (400)
:: urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego. Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników. Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

W województwie podlaskim siedzibą zarówno Izby Administracji Skarbowej, jak i Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) będzie Białystok. Natomiast Delegatury UCS znajdą się w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Siatka podlaskich urzędów skarbowych pozostanie bez zmian.W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej wpisuje się w realizację zasad przewidzianych w Konstytucji Biznesu, która to wprowadza zasady, jakie wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:
- co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
- domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
- udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
- proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
- uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
- szybkość działania.

Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa będzie kładła większy nacisk m.in. na obsługę dużych podatników. W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów, którego zadaniem będzie wytyczanie kierunku w standardach obsługi klientów oraz dbanie o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników. Ponadto powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30. Planowane są również nowe piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej odpowiadające za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

Polecamy:
:: Pracodawca może rozliczyć twój PIT
:: Zmianie uległy dopuszczalne kwoty przychodów emerytów i rencistów
:: Narodowa Loteria Paragonowa przedłużona
:: ZUS: wydłużono godziny pracy
:: Dopłaty bezpośrednie 2016. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek
:: Dla kogo okresowa emerytura rolnicza?

Krajowa Administracja Skarbowa. Co się zmieni od 1 marca komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się