:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  5°C bezchmurnie

Dyskutowali o reformie oświaty w zambrowskiej „Trójce” [foto]

edukacja, Dyskutowali reformie oświaty zambrowskiej „Trójce” [foto] - zdjęcie, fotografia

Za nami pierwsze spotkanie z mieszkańcami i nauczycielami dotyczące wariantów wprowadzenia reformy edukacji przygotowanych przez magistrat. Pierwsze konsultacje przeprowadzono w SP3.

Przypomnijmy, że 1 września 2017 roku mają wrócić 8-klasowe podstawówki, 4-klasowe licea oraz 5-letnie technika. W związku z tym dziś w naszym mieście rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące sposobów wprowadzania w Zambrowie reformy oświaty przygotowanej przez rząd PiS. Pierwsze spotkanie odbyło się dziś wieczorem w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3.

Już na wstępie burmistrz Kazimierz Dąbrowski wyraził swoje niezadowolenie z reformy oświaty, która stała się faktem. Jego zdaniem przy jej wprowadzaniu przewijał się wyłącznie interes polityczny, a nie ideowy.

- „Reforma wprowadzi ogromny chaos, którego skutki są trudne do oszacowania i przeliczenia.” - zaznaczał burmistrz.

Podczas spotkania w zambrowskiej „Trójce” włodarz naszego miasta szczegółowo przedstawił dwa warianty wprowadzenia w mieście sieci 8-letnich szkół podstawowych i granic ich obwodów. Przypominamy, że wariant I zakłada utworzenie sieci 3 szkół podstawowych, które tworzyć miałyby obecne placówki SP3, SP4, SP5. W tym wariancie nastąpiłaby jednak zmiana siedziby Szkoły Podstawowej Nr 5 z budynku przy ul. Obrońców Zambrowa na budynek przy ul. Wyszyńskiego 6a (obecny budynek Miejskiego Gimnazjum Nr 1). W budynku SP5 zostałoby natomiast utworzone kolejne przedszkole w celu likwidacji deficytu miejsc w przedszkolach.

Wariant II z kolei zakłada utworzenie sieci 4 szkół podstawowych, które tworzyłyby obecne szkoły podstawowe Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz szkoła podstawowa powstała w wyniku przekształcenia MG1 w 8-letnią szkołę podstawową. Urząd Miasta podaje, że w tym wariancie pozostanie nierozwiązany problem deficytu miejsc w przedszkolach. Z wyliczeń urzędników wynika, że w przypadku podjęcia decyzji o budowie nowego przedszkola deficyt będzie się utrzymywał przez okres co najmniej 4 lat.

Na spotkaniu w SP3 pojawiło się kilkadziesiąt osób, w tym rodzice i nauczyciele. Z wypowiedzi burmistrza można wywnioskować, że dla samorządu bardziej korzystne byłoby wprowadzenie wariantu I. Głosów sprzeciwu dotyczących którejś z propozycji ze strony słuchaczy nie było. Dyskusji jako takiej również. Prawdopodobnie dlatego, że planowane zmiany SP3 odczuje najmniej. Większe roszady zapowiadają się w dwóch pozostałych podstawówkach.

WARIANT I
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 pozostaje bez zmian. Z prognoz Urzędu Miasta wynika, że w roku szkolnym 2018/2019 w tej placówce uczyłoby się 492 uczniów z miasta i 49 uczniów z terenu innych gmin. Razem daje to 541 uczniów.

Zmiany nastąpią natomiast w dwóch pozostałych podstawówkach. Z obecnego obwodu SP4 do nowego obwodu SP5 przy ul. Wyszyńskiego przeszłyby ulice: Białostocka (prawa strona), Łanowa, Jana Pawła II, Polna, Stefana Wyszyńskiego, Ustronna, Wiśniowa i Zaciszna. Razem daje to 259 uczniów. Z kolei z obwodu SP5 do obwodu SP4 przeszliby uczniowie z ulic: Polowa, Młynowa, Łąkowa, Ostrowska i Plac Sikorskiego. Razem daje to 25 uczniów.

Po zmianach obwód SP4 będzie składał się z ulic: Białostocka (numery parzyste), Podedwornego, Prusa, Brzozowa, Orzeszkowej, Bema, Sienkiewicza, Słowackiego, Pułaskiego, Łomżyńska, Konopnickiej, Nadrzeczna, Obwodowa, Plac Sikorskiego, Podleśna, Kosseckiego, Świerkowa, Sadowa, Słoneczna, Sosnowa, Żeromskiego, Willowa, Wilsona, Zielona, Żytnia, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska i Polowa.

Docelowo w roku szkolnym 2018/2019 w SP4 liczba uczniów ma wynieść 528 z terenu miasta oraz 114 z terenu gmin ościennych. W sumie daje to 642 uczniów. Należy również przyjąć, że obwód SP4 będzie się poszerzał z uwagi na fakt, że w rejonie ulic Kosseckiego i Pułaskiego rozwija się budownictwo wielorodzinne.

Natomiast obwód SP5 z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego będzie pomniejszony o ulice: Polowa, Młynowa, Łąkowa, Ostrowska i Plac Sikorskiego oraz będzie obejmował ulice leżące po prawej stronie ul. Białostockiej wraz z parzystymi numerami tej ulicy.

Po zmianach obwód SP5 będzie składał się z ulic: aleja Wojska Polskiego (numery nieparzyste do numeru 23 oraz numery parzyste do numeru 30), 71. Pułku Piechoty, Mickiewicza, Armii Krajowej, Cmentarna, Fabryczna, Chopina, Grabowska, Handlowa, Paderewskiego, Jantarowa, Piłsudskiego, Raginisa, Krótka, Ks. Krajewskiego, Lipowa, Mazowiecka, Milenijna, Obrońców Zambrowa, Piaskowa, Pogodna, Poświątne, Rolnicza, Sportowa, Moniuszki, Świętokrzyska, Kościuszki, Wądołkowska, Wąska, Wodna, Wiejska, Poligonowa, Białostocka (numery parzyste), Łanowa, Jana Pawła II, Polna, Wyszyńskiego, Ustronna, Wiśniowa i Zaciszna.

Z wyliczeń magistratu wynika, że w roku szkolnym 2018/2019 w SP5 uczyłoby się 833.

Mocne strony
Jak mówił burmistrz, z punktu widzenia ekonomicznego ten wariant jest bardzo zasadny, bowiem rozwiązany zostałby problem deficytu miejsc w przedszkolach, przez co samorząd nie musiałby rozważać budowy nowego przedszkola. Jego mocną stroną mają być także lepsze warunki zambrowskiej „Piątki”, która przeniosłaby się do obecnego budynku MG1 (bezpośredni dostęp do pływalni i obiektów sportowych). Z kolei obecna sala gimnastyczna SP5 zostałaby przeznaczona w godzinach popołudniowych na potrzeby zajęć ze sportów walk. „Orlik” natomiast, tak jak dotychczas, służyłby mieszkańcom naszego miasta. Ponadto w tej propozycji mniej uczniów musiałoby zmienić miejsce nauki, niż w wariancie drugim.

Słabe strony
Do minusów tego wariantu należy jednak zaliczyć fakt, że więcej pracowników administracji i obsługi obecnego MG1 straci pracę. Jak zapewniał burmistrz, mieliby oni jednak pierwszeństwo przy zatrudnianiu do nowego przedszkola przy ul. Obrońców Zambrowa. Ponadto znacznie dalej do szkoły będą miały dzieci z ul. Raginisa, 71. Pułku Piechoty, Fabrycznej, Jantarowej, Handlowej, Chopina, Ks. Krajewskiego, czy części alei Wojska Polskiego. Miasto musiałoby ponadto zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych oraz wykonać plac zabaw przy budynku obecnego MG1.

WARIANT II
Zakłada utworzenie sieci 4 szkół podstawowych, które tworzyłyby obecne szkoły podstawowe Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz szkoła podstawowa powstała w wyniku przekształcenia MG1 w 8-letnią szkołę podstawową (SP2). Tworząc 4 obwody należało dokonać więcej zmian, niż w wariancie I.

I tak z obwodu SP3 do obwodu SP2 przeszliby uczniowie z ulic Legionowa (34 uczniów), alei Wojska Polskiego (parzyste od numeru 32 do 46 – 70 uczniów). Z obwodu SP4 do obwodu SP2 przeszliby natomiast uczniowie z ulic Białostocka, Łanowa, Jana Pawła II, Polna, Wyszyńskiego, Ustronna i Zaciszna. Razem daje to 344 uczniów. Z kolei z obecnego obwodu SP5 do nowego obwodu SP2 przeszliby uczniowie z ulic aleja Wojska Polskiego, Grabowska, Paderewskiego, Piłsudskiego, Piaskowa, Plac Sikorskiego, Pogodna, Poświątne, Rolnicza i Świętokrzyska. Razem daje to 190 uczniów.

Po tych zmianach liczba uczniów w poszczególnych placówkach wyglądałaby następująco: SP3 – 437 uczniów, SP4 – 518 uczniów, SP5 – 383 uczniów, a w SP2 – 574 uczniów. Liczby te uwzględniają także dzieci z innych gmin.

Mocne strony
Pracownicy administracji i obsługi MG1 utrzymaliby miejsca pracy.

Słabe strony
W wyniku utworzenia nowego obwodu większa liczba dzieci będzie musiała zmienić szkołę. Zdaniem burmistrza z punktu widzenia ekonomicznego jest to wariant nie do końca uzasadniony przy obecnej ilości uczniów. Jak mówił, w perspektywie kolejnych lat, przy pogłębiającym się niżu demograficznym, jedna ze szkół musiałaby zostać zamknięta. Ponadto ten wariant nie rozwiąże problemu dużej ilości dzieci w wieku przedszkolnym.- „Będziemy tak to tworzyć, żeby jak najmniej nauczycieli straciło pracę.” - zapewniał podczas pierwszych konsultacji społecznych burmistrz.

O szczegółach planowanej reformy edukacji w naszym mieście pisaliśmy także w ubiegłym tygodniu w artykule: Reforma edukacji: władze Zambrowa proponują dwa warianty. Będą konsultacje społeczne.

Oprócz dzisiejszego spotkania w SP3 jutro podobne konsultacje zaplanowano w SP5, a w najbliższy czwartek – w SP4. Wszystkie rozpoczną się o godzinie 18:00.

Polecamy:
:: Reforma edukacji: władze Zambrowa proponują dwa warianty. Będą konsultacje społeczne

:: Konferencja prasowa burmistrza [retransmisja]
:: Powiat i szpital nawiązali współpracę z Ukrainą
:: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Zambrów
:: Ostatnie w tym roku obrady w gminie Rutki [retransmisja]
:: Sesja budżetowa w Kołakach Kościelnych [retransmisja]
:: PGK wywiezie śmieci z Zambrowa. Należy spodziewać się podwyżek opłat
:: Miejscy radni uchwalili budżet na 2017 rok [retransmisja]
:: Sesja budżetowa w Szumowie [retransmisja]
:: 6-latki od stycznia bez opłat

Dyskutowali o reformie oświaty w zambrowskiej „Trójce” [foto] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org