:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  24°C całkowite zachmurzenie

Check Your English - zaproszenie do udziału w II konkursie j. angielskiego

W dniach 8-9 czerwca 2006 r. odbędzie się Drugi Otwarty Konkurs Języka Angielskiego „CHECK YOUR ENGLISH” organizowany przez Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży oraz Ogólnopolską Szkołę Językową British School. Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy młodzież gimnazjalną i licealną ze wszystkich szkół z terenu byłego województwa łomżyńskiego (czyli z powiatów: zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego, łomżyńskiego i wysokomazowieckiego).

Uczniowie oprócz sprawdzenia swojej wiedzy mają szansę wygrać monitory LCD 15”, odtwarzacze MP3, kursy językowe w British School, słowniki, podręczniki do nauki języka angielskiego oraz gadżety firmowe. Nagrodami dla nauczycieli, których uczniowie zgłoszeni do Konkursu zajmą I, II i III miejsca będą kupony na zakup książek w Księgarni Językowej A&J w Łomży o wartości 300 zł i 200 zł.

Podanie wyników oraz oficjalne rozdanie nagród odbędzie się w MDK DŚT w Łomży 22 czerwca 2006 r. około godziny 1900 po zakończeniu II etapu. Szczegóły w Regulaminie Drugiego Otwartego Konkursu Języka Angielskiego „CHECK YOUR ENGLISH” oraz na www.britishschool.4lomza.pl.

Zgłoszenia do 7 czerwca 2006r przyjmują:
:: Sekretariat Miejskiego Domu Kultury ul. Wojska Polskiego 3
:: Sekretariat BRITISH SCHOOL ul. ks. Janusza 1
::Nauczyciele języka angielskiego

Poniżej zamieszczamy szczegółowy Regulamin oraz w formie pliku do pobrania (*.xls - MS Excell) kartę zgłoszenia do udziału w konkursie.


REGULAMIN
DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„CHECK YOUR ENGLISH”


W Konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum oraz szkół średnich zgłoszeni najpóźniej do 7 czerwca 2006r. w Miejskim Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych, British School – Ogólnopolskiej Szkole Językowej lub kartą zgłoszeniową u swoich nauczycieli języka angielskiego.

UWAGI OGÓLNE

Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Konkursu w dniach od 8 do 22 czerwca.
Organizator zobowiązuje się do opracowania odpowiednich testów i kryteriów ich oceny.
Od uczestników Konkursu wymagane będą umiejętności i wiedza przekraczające podstawy programowe odpowiednie dla danej grupy wiekowej.
Organizator zobowiązuje się do zorganizowania komisji egzaminacyjnej, której skład zostanie podany do ogólnej wiadomości przed egzaminem. W skład komisji wchodzą metodycy i lektorzy języka angielskiego wytypowani przez Dyrekcję Szkoły Językowej British School.
Prace wszystkich uczestników pierwszego etapu organizator przechowuje do końca 2006 roku.
Każdy nauczyciel języka angielskiego może zgłosić dowolną liczbę uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Dzięki temu ma możliwość zdobycia nagród. Zobowiązany jest jedynie do czytelnego wypełnienia karty zgłoszeniowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne bądź nieczytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej przez nauczyciela.
W konkursie nie mogą brać udziału nauczyciele języka angielskiego pracujący w Ogólnopolskiej Szkole Językowej British School.
Uczeń podaje dobrowolnie swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora w rozumieniu przepisów Ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.


KONKURS JEST DWUETAPOWY

Konkurs organizowany jest w taki sposób, aby uczestnicy musieli wykazać się sprawnością językową i wiedzą o kulturze Wielkiej Brytanii. Tematyka zadań, z którymi zmierzą się uczestnicy Konkursu, wykracza poza typowe zagadnienia realizowane we wszystkich podręcznikach języka angielskiego dla odpowiedniej grupy wiekowej: życie codzienne, zainteresowania, sport, zdrowie, szkoła i edukacja, ekologia, postęp techniczny, podróżowanie, cywilizacje i kultury.

ETAP I

Etap I odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2006r. w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży na ul. Wojska Polskiego 3.
Obejmować będzie umiejętności ucznia w zakresie: czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych a także podstawowej wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Materiały testowe składają się z:

arkusza sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem
testu gramatyczno-leksykalnego (obejmującego także zadanie sprawdzające wiedzę o kulturze Wielkiej Brytanii)

Zadania wchodzące w skład każdego z arkuszy mają formę typowych ćwiczeń wykorzystywanych w podręcznikach do nauki języka angielskiego. Na wypełnienie arkuszy przeznacza się 90 min.
Po zebraniu wszystkich arkuszy dn. 12 czerwca 2006r. członkowie komisji oceniają prace, przygotowują rankingową listę uczestników (od największej do najmniejszej liczby punktów).
Do II etapu zakwalifikowanych zostaje po 5 osób z każdej grupy wiekowej. Lista finalistów będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w MDK DŚT w biurze British School oraz na stronach portalu www.4lomza.pl oraz www.britishschool.4lomza.pl .


ETAP II

Dn. 22 czerwca 2006 r. w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych odbędzie się finał Konkursu „CHECK YOUR ENGLISH”.
Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu mają za zadanie przygotować 10 min. ustne prezentacje w języku angielskim na jeden z wybranych tematów. Lista tematów będzie udostępniona finalistom oraz zaprezentowana na stronach internetowych www.britishschool.4lomza.pl oraz www.4lomza.pl
Forma i sposób prezentacji są dowolne. Prezentacja może mieć charakter opisowo-informacyjny, może polegać na przedstawieniu własnej opinii na dany temat, argumentów za i przeciw itp.
Bezpośrednio po przedstawieniu tematu komisja może zadawać pytania dotyczące poruszanej problematyki.
Rozmowa z komisją nie przekroczy 10 min.
Komisja ocenia prezentację pod względem zgodności z tematem, poprawności użytych struktur, bogactwa słownictwa oraz płynności wypowiedzi.
Lista zwycięzców będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w MDK DŚT, w biurze British School na stronach portalu 4lomza oraz na www.britishchool.4lomza.pl


NAGRODY DLA FINALISTÓW

Gimnazjaliści:
I miejsce – monitor LCD 15’, semestr nauki w British School, słownik, podręczniki
do nauki języka angielskiego, gadżety firmowe.
II miejsce – odtwarzacz mp3, semestr nauki w British School, słownik, podręczniki
do nauki języka angielskiego, gadżety firmowe.
III miejsce – odtwarzacz mp3, semestr nauki w British School, słownik, podręczniki
do nauki języka angielskiego, gadżety firmowe.
IV i V miejsce – słowniki i podręczniki do nauki języka angielskiego, gadżety firmowe.

Licealiści:
I miejsce – monitor LCD 15’, semestr nauki w British School, słownik, podręczniki
do nauki języka angielskiego, gadżety firmowe.
II miejsce – odtwarzacz mp3, semestr nauki w British School, słownik, podręczniki
do nauki języka angielskiego, gadżety firmowe.
III miejsce – odtwarzacz mp3, semestr nauki w British School, słownik, podręczniki
do nauki języka angielskiego, gadżety firmowe.
IV i V miejsce – słowniki i podręczniki do nauki języka angielskiego, gadżety firmowe.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Nagradzani są jedynie nauczyciele, których uczniowie zostaną zgłoszeni kartą zgłoszeniową (załącznik 2) i zajmą odpowiednio:

Grupa gimnazjalistów:
I miejsce – kupon na zakup książek w Księgarni Językowej A&J o wartości 300zł.
II miejsce – kupon na zakup książek w Księgarni Językowej A&J o wartości 200zł.
III miejsce – kupon na zakup książek w Księgarni Językowej A&J o wartości 200zł.

Grupa licealistów:
I miejsce – kupon na zakup książek w Księgarni Językowej A&J o wartości 300zł.
II miejsce – kupon na zakup książek w Księgarni Językowej A&J o wartości 200zł.
III miejsce – kupon na zakup książek w Księgarni Językowej A&J o wartości 200zł.

ROZDANIE NAGRÓD
Podanie wyników oraz oficjalne rozdanie nagród odbędzie się w MDK DŚT w Łomży dn. 22 czerwca 2006r. o godzinie 19:00 po zakończeniu II etapu.

Organizator
Sławomir Bownik

ORGANIZATORZY:
:: Ogólnopolska Szkoła Językowa British School
:: Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych

WSPÓŁPRACA I SPONSORZY:
:: A & J Księgarnia Językowa
:: OXFOD UNIVERSITY PRESS
:: Radio Eska
:: Portal www.4lomza.pl

Check Your English - zaproszenie do udziału w II konkursie j. angielskiego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na zambrow.org