:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  16°C pochmurno z przejaśnieniami

Budżet powiatu uchwalony z 3-mln deficytem

samorząd, Budżet powiatu uchwalony deficytem - zdjęcie, fotografia

38 mln przychodów, 41 mln wydatków, 3 mln deficytu. Tak w skrócie można podsumować uchwalony w dniu wczorajszym budżet powiatu zambrowskiego na 2011 r.

W dniu wczorajszym, podczas sesji Rady Powiatu Zambrowskiego uchwalony został budżet. Dochody powiatu wyniosą 38 mln 58 tys. 678 zł, natomiast wydatki - 41 mln 58 tys. 678 zł. Rożnica pomiędzy dochodami, a wydatkami tworzy deficyt w wysokości 3 mln. Samorząd powiatu planuje pokryć go 2-milionowym kredytem oraz wolnymi środkami, w kwocie 1 mln zł, które powiat posiada na rachunku bieżącym jako nadwyżkę wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W tegorocznym budżecie utworzona zostanie rezerwa ogólna w wysokości 200 tys. zł oraz celowa w wysokości - 186 tys. zł. Rezerwa celowa przeznaczona ma być na: fundusz nagród dla nauczycieli (15,4 tys. zł), odprawy emerytalno-rentowe pracowników jednostek organizacyjnych (122 tys. zł) oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (48,7 tys. zł).

Na dochody powiatu zambrowskiego składają się m.in. wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami - 422,5 tys. zł, w tym większość, bo aż 385 tys. zł pochodzić ma z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku magistratu. Z tytułu realizacji zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe do kasy urzędu wpłynie 1 mln 61 tys. zł, w tym 900 tys. zł to przychody z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Dużą pozycją po stronie przychodów w budżecie powiatu są "dochody" z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa tj. podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej", które w bieżącym roku mają wynieść ponad 5 mln zł, w tym aż 4,7 mln zł to podatek od osób fizycznych.

Na oświatę i własne zadania powiatu z budżetu państwa powiat otrzyma subwencje w wysokości 23,1 mln zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej powiat otrzyma 470 tys. zł, z czego na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 452,7 tys. zł z Funduszu Pracy.

Na ubezpieczenia zdrowotne na opłatę składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych powiat otrzyma z budżetu państwa kwotę 1,64 mln zł.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiat otrzyma 2,89 mln zł.

Po stronie wydatków warto wspomnieć o kosztach administracji publicznej (4 mln zł), z czego utrzymanie Rady Powiatu kosztować ma 229 tys. zł, a Starostwa Powiatowego - 3,79 mln zł (w tym m.in. wynagrodzenia pracownicze - 1,8 mln zł).

Na oświatę i wychowanie powiat przeznaczy 17,3 mln zł, z czego ponad 1,54 mln - na szkoły podstawowe specjalne, niemal 2 mln - na gimnazja i kolejne 1,1 mln na gimnazja specjalne. Utrzymanie liceów ogólnokształcących kosztować ma podatników niemal 4,8 mln zł, szkół zawodowych - 5,6 mln zł, a szkół zawodowych specjalnych - niewiele ponad 1 mln zł. Na dokształcanie nauczycieli zabezpieczono 101 tys. zł.

Ponadto na realizację edukacyjnej opieki wychowawczej - 4,4 mln zł, w tym na poradnie psychologiczno-pedagogiczne i poradnie specjalistyczne powiat przekaże 671 tys. zł, natomiast na bursy i internaty - 591 tys. zł, natomiast na SOSW w Długoborzu 3,1 mln zł

Na pomoc społeczną z kieszeni podatników wydanych zostanie aż 2,7 mln zł, w tym na placówki opiekuńczo - wychowawcze - ponad 2 mln złotych, rodziny zastępcze - 406 tys. zł i powiatowe centra pomocy rodzinie - 254 tys. zł.

Na Powiatowy Urząd Pracy powiat przeznaczy niemal 1,2 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ubezpieczeniowe, zakup materiałów i usług oraz wyposażenia.

Na ochronę zdrowia powiat planuje w tym roku przekazać zaledwie 169 tys. zł, w tym na Zambrowski Szpital, jako udziałowiec większościowego pakietu spółki, tylko 150 tys. zł.

Na inwestycje drogowe w tym roku powiat planuje wydać niemal 1,94 mln złotych. W budżecie wspomina się o: przebudowie mostu na rzece Jabłonka na ul. Polowej, budowie chodników i parkingu we wsi Srebrna i Paproć Duża, przebudowie drogi powiatowej Wygoda - Modele Wypych - Zanie do drogi krajowej nr 8, budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Wiśniewo - Poryte Jabłoń - droga Nr 63, rozbudowie drogi powiatowej Laskowiec Stary - Rykacze. Niestety żadnego generalnego remontu drogi powiatowej w Zambrowie nie udało nam się wypatrzeć w planach wydatków w tegorocznym budżecie powiatu.

Na budowę sali sportowej przy ZS1 powiat zaplanował przeznaczyć w tym roku ponad 2 mln złotych.

Polecamy:
:: Fatalny stan ulic powiatowych. Osoby publiczne odpowiadają na pytania mieszkańców
:: Nawet 1 mln złotych musi zwrócić Starostwo
:: Ponad 12 tys. zł miesięcznie dla Burmistrza
:: Nowi starostowie, czyli zamiana miejsc


Budżet powiatu uchwalony z 3-mln deficytem komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się