REKLAMA:

XXI sesja Rady Gminy Szumowo [retransmisja]

samorząd
28.10.2016 r., godz. 22.30
XXI sesja Rady Gminy Szumowo
Nad 5 projektami uchwał pochylili się dzisiaj radni z Szumowa podczas XXI sesji Rady Gminy.

XXI sesja Rady Gminy Szumowo odbyła się dziś, 28 października w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Uczestniczyło w niej 12 radnych.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni przeszli do głosowania nad 5 projektami uchwał. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie na 2016 rok. W wyniku zmian plan dochodów i wydatków budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 423 tys. 376 zł. Przy tym temacie wójt Jarosław Cukierman mówił o unieważnionym przez Gminę przetargu na przebudowę ul. Leśnej w Szumowie. Poinformował zgromadzonych, że ogłosił niedawno drugi przetarg na tę inwestycję. Uznał bowiem, że cena zaproponowana przez zwycięską firmę w pierwszym przetargu była zbyt wysoka. Jak mówił, jeżeli w drugim przetargu nie uda się wyłonić wykonawcy tej inwestycji, wówczas zadanie to zostanie przeniesione na kolejny rok.

W innym głosowaniu radni przyjęli lokalny program pomocy społecznej pn. „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Szumowo na lata 2016-2020”. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tego programu jest związana m.in. z planami gminy dotyczącymi budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Szumowie. Aby móc ubiegać się o środki na ten cel samorząd musi zrealizować program na rzecz aktywności społecznej.

Ponadto radni jednogłośnie przyjęli trzy inne projekty uchwał. Dotyczyły one:
:: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2016-2019,
:: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo,
:: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Szumowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

W trakcie obrad radni wysłuchali ponadto informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Szumowo. Omówione zostały m.in. koszty ponoszone na poszczególne placówki oświatowe, sukcesy uczniów w konkursach i zawodach sportowych, a także zrealizowane do tej pory inwestycje w szkołach na terenie gminy Szumowo. Poza tym wójt przekazał radnym dobrą wiadomość związaną z konstruowaniem przyszłorocznego budżetu. Jak mówił, w 2017 roku ceny wody mają pozostać na takim samym poziomie. Nie planuje się także podwyżek podatków rolnych.

Wójt poruszył także ważny temat dotyczący budowy targowicy rolnej. Przypomniał, że złożył propozycję wszystkim samorządom dotyczącą budowy targowicy na terenie gminy Szumowo.

- „Mamy przygotowane plany i kosztorysy. Złożyłem propozycję, że podejmiemy się tej budowy. Samorządy gminne i Miasto podtrzymały swoje wcześniejsze deklaracje, które były deklaracjami ogólnymi i dotyczyły ewentualnej budowy na terenie każdej z gmin. Nie doczekałem się jeszcze odpowiedzi od Starostwa Powiatowego. Propozycja budowy targowicy polega na tym, że dwa samorządy mogą pozyskać środki zewnętrzne – powiat i gmina.” - mówił wójt Jarosław Cukierman.

Wójt zaznaczył przy tym, że budowa targowicy pomoże m.in. w zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Mówił, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z samorządowcami, w tym z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, a także wiceministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim.

Poniżej retransmisja z XXI Sesji Rady Gminy Szumowo.ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: