REKLAMA:

XIX sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]

samorząd
31.08.2016 r., godz. 13.00
XIX sesja Rady Gminy Zambrów
6 projektów uchwał przyjęli jednogłośnie radni gminni podczas XIX Sesji Rady Gminy Zambrów.

XIX sesja Rady Gminy Zambrów odbyła się wczoraj, 30 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Na początku obrad poruszony został temat przyjmowania dzieci z terenu gminy do miejskich przedszkoli. Już teraz placówki przedszkolne w naszym mieście są nieco przeludnione. Obecny na sesji burmistrz Kazimierz Dąbrowski tłumaczył Radzie, że podobny problem mają też inne samorządy w kraju. W tym roku szkolnym do miejskich przedszkoli przyjętych zostało 116 dzieci z terenu gminy Zambrów. W przyszłości oba samorządy mają podpisać stosowne porozumienie, które ma zagwarantować podobną ilość miejsc w miejskich przedszkolach dzieciom z gminy Zambrów (w miarę możliwości lokalowych). Na ten cel gmina, przyjmując stosowną uchwałę, ma przekazać miastu dotację w kwocie 48 tys. zł.

Problem przeludnienia przedszkoli w naszym mieście mógłby rozwiązać budowa nowego, gminnego przedszkola. O takich planach mówił podczas wczorajszych obrad wójt Jarosław Kos.

- „Musimy zacząć myśleć o wydzierżawieniu, pobudowaniu gdzieś przedszkola na terenie Zambrowa. W najbliższej perspektywie takie możliwości się rysują z uwagi na reformę oświaty. Takie miejsca być może będą do wydzierżawienia.” - mówił radnym wójt Jarosław Kos.

Dobrą wiadomość przekazał Radzie starosta Robert Rosiak. Mówił, że w ramach rządowych środków finansowych jeszcze w tym roku uda się zrealizować remont dwóch dróg powiatowych: Długobórz-Czartosy i Czartosy-Nowy Borek. Wstępny kosztorys trgo zadania opiewał na ok. 4 mln zł, jednak po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że inwestycja ta może zostać zrealizowana za 1 mln 811 tys. zł. Połowa z tej kwoty stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pozostała część pieniędzy ma pochodzić natomiast z budżetów samorządów Powiatu i Gminy Zambrów w proporcji 50/50.

Warto dodać, że przy wsparciu finansowym z tego samego programu oraz Gminy Zambrów, Powiat będzie chciał zrealizować zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Krajewo-Borowe”. Wczoraj radni gminni przyjęli w tej sprawie uchwałę intencyjną, która ma zagwarantować zabezpieczenie na ten cel kwoty 1,1 mln zł.

Podczas wczorajszych obrad radni przyjęli ponadto 4 inne projekty uchwał, które dotyczyły:
:: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2016-2019,
:: zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
:: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na bezczynność Rady Gminy Zambrów,
:: powołania Komisji odznaki Honorowej Gminy Zambrów.

Poniżej retransmisja XIX sesji Rady Gminy Zambrów. Zachęcamy do oglądania.


ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: