Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Młodzież z ZSA porządkowała groby żołnierzy [foto]
edukacja
30.10.2016 r., godz. 22.00

Prawdziwą lekcją patriotyzmu dla młodzieży z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości było porządkowanie grobów żołnierzy, którzy walczyli o wolność naszego regionu i całego kraju.

Kształtowanie postaw patriotycznych od najmłodszych lat przygotowuje młode pokolenie do życia w społeczeństwie, do pełnienia ról prospołecznych i wpływa na budowanie więzi z krajem ojczystym. Szkoła zajmuje pod tym kątem bardzo ważne miejsce. To tam m.in. przekazywane są treści oraz postawy patriotyczne.

Prawdziwą lekcję patriotyzmu mieli uczniowie klas liceum o profilu pożarniczym z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, którzy wraz z opiekunem Rafałem Grodzkim podczas zajęć edukacji pożarniczej w piątek, 28 października porządkowali pomniki żołnierzy poległych w walkach o wolność naszego kraju.

- „Młodzież licealna z klas o profilu pożarniczym z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie sprzątnęła groby żołnierzy walczących o Zambrów oraz powstańców styczniowych i listopadowych, oddając tym samym cześć i zachowując pamięć o ludziach, którym za miłość i przywiązanie do Polski przyszło zapłacić najwyższą cenę. Muszę powiedzieć, że uczniowie podeszli do tego zadania z prawdziwą sumiennością i zaangażowaniem.” – powiedział nam opiekun i inicjator akcji Rafał Grodzki.

Możemy być dumni z takiej postawy młodych ludzi.


RN© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.