Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
XVI sesja Rady Powiatu [retransmisja]
samorząd
24.10.2016 r., godz. 23.00

Radni powiatowi większością głosów przyjęli sześć projektów uchwał podczas XVI Sesji Rady Powiatu.

XVI Sesja Rady Powiatu odbyła się dzisiaj, 24 października w sali konferencyjnej Starostwa Zambrowskiego. W obradach uczestniczyło 16 radnych.

Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji radni pochylili się nad sześcioma projektami uchwał.

Najwięcej czasu poświęcono tematowi zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok. Jedna z nich dotyczy zaciągnięcia przez Powiat kredytu w wysokości 450 tys. zł. Radny Zbigniew Jach zwrócił uwagę, że samorząd takie kredyty na szkoły zaciąga co roku. Wskazywał, że Zarząd Powiatu nie potrafi wyciągać wniosków z przeszłości. Pytał przy tym, co jest główną przyczyną zwiększenia kosztów wynagrodzeń, czy były spotkania na komisjach z dyrektorami szkół oraz czy Zarząd Powiatu analizował zachodzące jego zdaniem co roku te same sytuacje związane z oświatą.

- „Kilkukrotnie na naszych sesjach proponowaliśmy rozwiązania, a mianowicie połączenie szkół [przyp. red. Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości] i sprzedaż majątku jednej szkoły.” - mówił radny Zbigniew Jach.

W odpowiedzi starosta Robert Rosiak poinformował, że w ubiegłym roku nie było zaciągniętego żadnego kredytu na placówki oświatowe. Wyjaśnił także, skąd wzięła się potrzeba zaciągnięcia kredytu na kwotę 450 tys. zł. Jak mówił, wynika ona z pojawienia się w ostatnim czasie dodatkowych kosztów. Pierwszym nieprzewidywanym jest awaria tomografu.

- „W miesiącu wrześniu prezes szpitala oznajmił nam, że za ponad 500 tys. zł przepalona została lampa tomografu. Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że jest to o 100 tys. zł mniej. Prezes wystąpił do nas z prośbą, by dofinansować zakup tej lampy. Z naszej strony zadecydowaliśmy zwiększenie udziału w wysokości 150 tys. zł.” - mówił starosta Robert Rosiak.

Innym nieprzewidywanym wydatkiem jest dodatkowa kwota przeznaczona dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – około 100 tys. zł. Jak wyjaśniał starosta, wynika ona z faktu, że ciężko jest wychwycić, ilu realnie będzie wychowanków z terenu powiatu zambrowskiego. Ponadto o kwotę 70 tys. zł zwiększyła się inwestycja remontu drogi Długobórz-Czartosy-Nowy Borek.

Radni pochylili się także nad pięcioma innymi projektami uchwał dotyczącymi:
:: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2016-2019,
:: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zambrowskiego,
:: współpracy z Gminą Szumowo przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Szumowo,
:: wyrażenia zgody na realizację projektu „Czerwoniak szansą na nowe kompetencje”,
:: wyrażenia zgody na realizację projektu „Nauka i sumienna praca każdego wzbogaca”.

W kolejnej części obrad Starosta Zambrowski Robert Rosiak poinformował radnych o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami. W tym punkcie radni zadawali pytania dotyczące m.in. kwestii bezpieczeństwa na ul. Podedwornego przy jednym ze sklepów, tematu planowanej zmiany organizacji ruchu na Planu Sikorskiego (wzdłuż postoju taksówek), czy planów budowy parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

Pełną retransmisję z dzisiejszej sesji Rady Powiatu Zambrowskiego można obejrzeć na zamieszczonym poniżej filmie.
ŁC© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.